Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Arbeidsgivers kompensjon av inntekt under permittering kan straffe seg

Arbeidsgivers kompensjon av inntekt under permittering kan straffe seg

Kan arbeidsgiver utbetale differansen mellom dagpenger og opprinnelig lønn? Og kan permitterte få bonus? Er det greit å beholde firmabilen under permitteringen?

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Svært mange nordmenn er permittert på grunn av koronapandemien.  Permittering er som kjent et virkemiddel for bedriften til å spare penger ved å midlertidig frita arbeidstaker for arbeidsplikt. Dette gjelder spesielt bedrifter som har måttet stenge ned virksomheten på grunn av smittevernhensyn eller for eksempel ordre- eller varemangel.

Les også: Korona: Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

Dagpenger

Permitterte arbeidstakere som oppfyller vilkårene for å få dagpenger, får disse utbetalt direkte fra Nav. Dette etter en varslingsperiode og lønnspliktperiode for arbeidsgiver.

Dagpengene beregnes ut fra brutto arbeidsinntekt de siste 12 månedene. Nav bruker inntekt rapportert via A-meldingene som beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget kan ikke være høyere enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp som pr 1. mai 2020 er kr 608 106.

Dagpenger utbetales 5 dager per uke med for tiden 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G. For mange blir dette et betydelig inntektsbortfall.

Arbeidsgiver kompenserer redusert inntekt

Arbeidsgivere som ønsker å kompensere redusert inntekt må tenke seg godt om. Sticos erfarer at noen arbeidsgivere ønsker å utbetale differansen mellom dagpenger og opprinnelig lønn. Andre vil igjen utbetale en bonus for å kompensere lønnsbortfallet. Dette for å hjelpe arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Spørsmålet er da om arbeidsgiver i stedet kunne beholdt de ansatte i arbeid helt eller delvis.

Nav vil ved kontroll sjekke A-meldingene og kontrollere om det er et reelt inntektsbortfall som følge av permitteringen. Lønn skal rapporteres i A-meldingen den måneden den utbetales og meldekortet til Nav rapporteres hver 14. dag. Naturalytelser som for eksempel fri bil og fri telefon skal rapporteres den måneden arbeidstaker har tilgang på dette. Gjelder lønnsutbetalingen en periode før permitteringsstart, bør arbeidsgiver ha tilgjengelig et bilag som dokumenterer opptjeningsperioden for en eventuell kontroll.

Les også: Økonomiske konsekvenser ved langvarig permittering for arbeidsgiver og arbeidstaker

Dagpengeforskriften er endret fra 1. mars 2021

Økonomiske ytelser fra arbeidsgivere som har til hensikt å dekke tap i arbeidsinntekt vil avkorte dagpengene. Dette er nå regulert i dagpengeforskriften fra 1. mars 2021.

En eventuell lønnskompensasjon, som for eksempel bonus, vil bli omregnet til det antall arbeidstimer den tilsvarer og føre til trekk i dagpengeutbetalingen. Dette betyr at selv om du som arbeidsgiver har de beste intensjoner og bare ønsker å hjelpe på permitterte arbeidstakeres, vil ikke dette komme arbeidstakerne til gode.

Naturalytelser (som f.eks. fri telefon eller fri bil) som arbeidstaker har hatt i tre måneder før permitteringens start, vil ikke redusere dagpengene.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: