Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Kan du bestemme ferien selv?

- rådgiver i Sticos

Årets første vårmåned er her, og det bugner av ferietilbud. Fristelsen til å bestille en ferietur til sommeren er stor, men kan du egentlig gjøre det uten å avklare med arbeidsgiver?

Rett til ferie (feriefritid)

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med ferie i løpet av ferieåret. Mange har i tillegg avtalefestet ferie som gir dem rett til totalt 5 uker med ferie. I tillegg så har alle som blir 60 år i løpet av ferieåret, rett til en ekstra uke med ferie.
Er du ansatt etter 30. september har du kun rett på en uke ferie i oppstartsåret hos din nye arbeidsgiver.

Feriefritiden er uten lønn, men som kompensasjon for dette lønnsbortfallet får du opptjente feriepenger. Retten til å ta ut ferie avhenger ikke av om du får feriepenger eller ikke. Er du ansatt så har du en rettighet til å ta ut ferie. Plikten til å ta ut ferien avhenger av feriepengeopptjeningen i fjor. Du er pliktig til å ta ut det antall feriedager som feriepengene fra i fjor dekker inn lønnsbortfallet for. Så vi snakker altså om både rettigheter og plikter når det gjelder feriefritiden.

Med bruker i Sticos Oppslag får du fri tilgang til oppdatert regelverk og en rekke nyttige verktøy, skjema og maler som kvalitetssikrer og effektiviserer ditt arbeid. 

 

Rett til drøftelse

Du har rett til å få drøftet plasseringen av ferien med din arbeidsgiver. Det er likevel arbeidsgiver som har siste ord når det gjelder feriefastsettingen.

Har du barn i en barnehage som er stengt hele juli? Hva gjør du da? Svaret er at du må søke arbeidsgiver om ferie og be om en drøftelse av feriefritiden. Arbeidsgiver vil se ditt ønske opp mot dine kollegaers ønsker,  og beslutte ut fra helhetsvurderingen for alle partene.

3 uker sammenhengende ferie

Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Det er imidlertid arbeidsgiver som bestemmer når i perioden du skal ta ut disse 3 ukene. Før dette er avklart bør du ikke bestille den fristende ferieturen. Du kan kreve å få vite om ferietidspunktet 2 måneder før ferien starter.

Hvis barnehagen er stengt i hele juli, kan du kanskje komme til en enighet om å få 3 uker i juli og overlappe med den andre forelderen slik at barnet får 4 uker ferie totalt med sine foreldre?

Restferien

Restferien, som da er en uke og 1 dag iht. ferielovens bestemmelser, kan du kreve å få ta ut sammenhengende. Når i ferieåret dette skal skje, er det arbeidsgiver som har råderett over. Ofte så oppfordrer arbeidsgiver til at disse dagene skal tas ut i perioder med lav aktivitet, f.eks. rundt jul, påske og innklemte dager på våren.

Ferie for de over 60

Fra og med det året du fyller 60 år har du en ekstra ferieuke. Denne bestemmer du selv tidspunktet for uttaket av, men du må varsle arbeidsgiver minimum 2 uker før uttak. 

Denne uken er en del av ferielovens bestemmelser og du kan ikke avtale deg bort fra den. Dekker ikke feriepengene inn lønnstrekket for hele uken, så er du kun pliktig til å ta ut det antall dager som feriepengene dekker inn.

Avtalefestet ferie

Den avtalefestet ferien er som oftest 4 dager ekstra. Den er ikke lovregulert og skal da behandles i forhold til avtalen mellom arbeidsgiver og de ansatte. Er denne avtalen kommet via en tariffavtale, må du sjekke hva som står i tariffavtalen om plikt/rett til å ta ut disse dagene.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.