Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ledende eller særlig uavhengig stilling – hva skal til?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Stadig flere enn det som er meningen med bestemmelsen ansettes på vilkår for ledende eller særlig uavhengig stilling. Dette kan få konsekvenser for arbeidstakers rettigheter dersom stillingene i realiteten ikke faller inn under vilkårene.

Konkret betyr ledende- eller særlig uavhengig stilling at disse er unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, med noen få unntak. Arbeidstakere i slike stillinger har ingen begrensninger i hvor mange timer som kan arbeides, og det gis ikke overtidsgodtgjøring.

Hva skal til for å være omfattet av unntaksbestmmelsen?

Lovgivers intensjon er at flest mulig arbeidstakere skal omfattes av Arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, men har åpnet for arbeidsgivers behov for at visse type stillinger krever mer fleksibilitet når det gjelder arbeidstid. Det er en rekke krav som må være oppfylt for å kunne benytte unntaksregelen, og disse skal tolkes strengt. Det må derfor gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om stillingen kan omfattes av bestemmelsen om ledende eller særlig uavhengig stilling, eller ikke. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at arbeidstaker i realiteten har en ledende eller særlig uavhengig stilling. Virksomheten kan ikke benytte disse stillingene for å unngå utbetaling av overtid eller vanskeligheter med å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Momenter i vurdering for ledende stilling:

  • Er overordnet og har klare lederfunksjoner
  • Vurderer selv behovet for egen arbeidsinnsats uten kontroll av arbeidstiden
  • Lederfunksjoner som budsjett-, resultat- eller personalansvar
  • Har myndighet til å fatte beslutninger på vegne av virksomheten
  • Kan delegere oppgaver til andre

Momenter i vurdering for særlig uavhengig stilling:

  • Stillingen må være overordnet og ansvarsfull, men må ikke ha lederfunksjoner
  • Arbeidstaker prioriterer selv sine arbeidsoppgaver, hva de selv skal utføre og hva som kan delegeres til andre
  • En viss delegeringsmyndighet for arbeidsoppgaver
  • Arbeidstaker kan selv bestemme arbeidsinnsats – hvordan og til hvilken tid arbeidet skal utføres.
  • Arbeidstaker måles på resultat

Lær mer med vårt nettkurs Arbeidstid, mertid og overtid

En ordning med fleksitid er ikke tilstrekkelig.

Selv om man har stor grad av selvstendighet, er det ikke tilstrekkelig dersom man i realiteten styres av sine omgivelser, for eksempel i prosjektstillinger.

Stillinger som omfattes av unntaket, vil være økonomiske, strategiske og juridiske rådgivere som arbeider sammen med den øverste ledelsen. Revisorer og advokatfullmektiger vil ifølge Arbeidstilsynet normalt ikke anses for å ha en særlig uavhengig stilling. I tvilstilfeller vil stillingens tittel og lønn også her kunne være utslagsgivende.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.