Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn
Dame som er verneombud

Lovendringer på HMS-området fra nyttår

- rådgiver i Sticos

Fra 1. januar 2024 må flere virksomheter enn før opprette arbeidsmiljøutvalg og velge verneombud.

Krav om verneombud og oppgaver

Det er øverste leder som er ansvarlig for HMS-arbeidet i virksomheten, og arbeidsmiljøloven stiller krav til opplæring. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hovedregelen er at alle virksomheter skal ha verneombud, men lovendringen innebærer at der det er fem eller flere arbeidstakere skaldet velges verneombud.

Arbeidsmiljøloven har en rekke krav til verneombudets oppgaver, og arbeidsgiver skal involvere verneombudet i arbeidet med HMS og internkontroll. Oppgavene til verneombudet utvides til også å gjelde for innleide og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. 

Utgangspunktet er en opplæring på 40 timer for verneombud, men det kan avtales kortere opplæring dersom risikoforholdene i virksomheten gjør det forsvarlig. Sticos sine nettkurs kan være nyttige i arbeidet med å oppfylle kravet.

Sticos har innarbeidet nye regler for verneombud og arbeidsmiljøutvalg i våre nettkurs:

Nå må flere virksomheter opprette arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget skal bidra i arbeidet med gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Dette skal blant annet skje ved deltakelse i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følge utviklingen nøye i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Kravet for når en virksomhet må opprette et arbeidsmiljøutvalg endres fra 50 til 30 ansatte. Arbeidsmiljøutvalg skal også opprettes i virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det.

Funn i undersøkelse fra Arbeidstilsynet om systematisk HMS-arbeid 

En undersøkelse fra Arbeidstilsynet om systematisk arbeid med HMS og opplæring av leder i virksomheten, viser at små virksomheter i privat sektor arbeider mindre systematisk med HMS og færre ledere har gjennomgått opplæring i HMS-arbeid, enn i større virksomheter.

Opplæring i kravene til hvordan en virksomhet gjennomfører et systematisk HMS-arbeid er derfor viktig for å oppdage og håndtere risikoer når de oppstår, før det oppstår skade.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.