Hopp til innhold

Manglende opptjening av feriepenger

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Nå er det snart tid for å planlegge ferien, og da dukker flere spørsmål opp. Hvor mye ferie må man ta? Kan man motsette seg å avvikle ferie? I denne artikkelen ser vi på arbeidstakers rett til å motsette seg ferie dersom man ikke har full feriepengeopptjening.

Spørsmålet om hvor mye ferie man må ta gjelder typisk for nyansatte som ikke har full opptjening av feriepenger.

Ferieloven skiller mellom retten til ferie og opptjening av feriepenger. Alle arbeidstakere har rett til full ferie selv om de ikke har opparbeidet seg rett til feriepenger.

Tidspunkt for ansettelsen

Ferieloven har strenge krav til at alle arbeidstakere skal avvikle full feriefritid hvert år. Det finnes imidlertid noen unntak.

Når man avvikler ferie får man ikke lønn, men feriepenger. For månedslønnede utbetales ofte feriepenger i juni, samtidig trekkes lønn tilsvarende full ferie. Ved avvikling av ferien utbetales da vanlig lønn.

Dersom man ble ansatt i virksomheten i løpet av opptjeningsåret vil man som oftest ikke ha opparbeidet seg feriepenger som dekker lønnsbortfallet for full ferie  året etter fra inneværende arbeidsgiver. Dersom man har arbeidet hos en annen arbeidsgiver før tiltredelsen i opptjeningsåret vil arbeidstaker ha fått feriepenger fra tidligere arbeidsgiver. Summen av opptjente feriepenger fra tidligere og inneværende arbeidsgiver vil avgjøre om full ferie må avvikles.

Les også Kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden?

Ikke opptjent feriepenger

Har man ikke opptjent nok feriepenger til å dekke inntrekket av lønn for ferien kan det bli en «mager ferie». Ferieloven har derfor en bestemmelse som sier at man ikke trenger å avvikle mer ferie enn det feriepengene dekker av lønnstrekket.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver forhører seg med ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger, fra tidligere og inneværende arbeidsforhold, om de ønsker å avvikle full ferie eller ikke før man foretar inntrekk av lønn.

Unntaket er dersom virksomheten har stengt/fellesferie i for eksempel 3 uker om sommeren. Da må også den som ikke har opparbeidet seg feriepenger avvikle ferie.

Reglene om ferieavvikling finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.