Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Når har virksomheter som mottar tilskudd fradragsrett for mva?

- Bernt er advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Reglene om forholdsmessig fradrag for merverdiavgift gjelder kun dersom avgiftspliktig omsetning eller unntatt omsetning overstiger fem prosent av den totale omsetningen i virksomheten.

En registrert virksomhet med både avgiftspliktig og unntatt omsetning vil kun ha rett til fradrag for inngående avgift på kostnader som er til bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten. For fellesanskaffelser vil det kun foreligge rett til forholdsmessig fradrag. Med fellesanskaffelse forstås en anskaffelse som både er til bruk i den avgiftspliktige og unntatte delen av virksomheten.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Ubetydelighetsregelen

Dersom avgiftspliktig omsetning utgjør mer enn 95 prosent av virksomhetens samlede omsetning, vil det foreligge rett til fullt fradrag for merverdiavgift på fellesanskaffelser. Tilsvarende vil fradragsretten være avskåret dersom den unntatte omsetningen utgjør mer enn 95 prosent av samlet omsetning.

Dette er i korthet innholdet i ubetydelighetsregelen. Utgjør avgiftspliktig eller unntatt omsetning maks fem prosent av total omsetning skal det aldri skje noen fordeling av inngående avgift ved felles­anskaffelser. Det vil enten foreligge fullt fradrag eller intet fradrag.

Tilskudd er ikke omsetning

Det er bare inntekt som kan anses som omsetning etter legaldefinisjonen i Merverdiavgiftsloven som skal regnes med når det skal vurderes om ubetydelighetsregelen kommer til anvendelse. Dette er lagt til grunn i en bindende forhåndsuttalelse fra 2017.

Tilskudd anses ikke som omsetning og skal derfor ikke hensyntas ved beregningen.

Eksempel 1:

A driver delt virksomhet. Samlet omsetning utgjør MNOK 200. Unntatt omsetning utgjør MNOK 9. I tillegg mottar A et tilskudd på MNOK 10 som er knyttet til den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten.

Ubetydelighetsregelen vil her gjelde. Tilskuddet på MNOK 10 anses ikke som omsetning, og skal holdes utenfor. Ikke-avgiftspliktig omsetning (MNOK 9) vil derfor utgjøre mindre enn fem prosent av samlet omsetning (MNOK 200).

A vil ha fullt fradrag for merverdiavgift på felleskostnadene i virksomheten.

Det presiseres imidlertid at dersom ubetydelighetsregelen ikke kommer til anvendelse, så skal alle inntekter, herunder tilskudd regnes med ved fastsettelse av fordelingsnøkkelen, dersom man mener dette gir et rimelig bilde av antatt bruk av felleskostnadene. Dette gjelder selv om tilskudd ikke omfattes av omsetningsbegrepet i Merverdiavgiftsloven.

Sticos Nettkursabonnement: Betal en fast pris og ta så mange nettkurs du vil!

Eksempel 2:

Samme eksempel som ovenfor, men ikke-avgiftspliktig omsetning utgjør MNOK 15. Dette innebærer at ikke-avgiftspliktig omsetning utgjør mer enn fem prosent av samlet omsetning (MNOK 200), og A vil kun ha rett til forholdsmessig fradrag for merverdiavgift på felleskostnadene. Mottatte tilskudd må regnes med og tas hensyn til ved fastsettelse av fordelingsnøkkelen.

Total inntekt utgjør MNOK 210 (inkludert tilskuddet). Ikke-avgiftspliktig inntekt utgjør MNOK 25.

A oppnår forholdsmessig fradrag med 88, 1 prosent (MNOK 185 av MNOK 210)

Antatt bruk av fellesanskaffelser er uten betydning

Ved fastsettelse av fordelingsnøkkelen for forholdsmessig fradrag er hovedregelen at det skal fordeles etter antatt bruk av anskaffelsen. Omsetning som fordelingsgrunnlag kan derfor bare benyttes når dette i rimelig grad gjenspeiler den antatte bruken.

Et naturlig spørsmål er om det kan ses bort fra ubetydelighetsregelen når virksomhetens omsetning ikke er i samsvar med den antatte bruken.

Ubetydelighetsreglene gjelder uavhengig av den antatte bruken av fellesanskaffelsen. Dette er også lagt til grunn av Skatteetaten i en uttalelse fra 2019.

Med unntak for virksomheter som hovedsakelig omsetter tjenester som omfattes av unntaket for finansielle tjenester, gjelder ubetydelighetsregelen for alle virksomheter med delt omsetning.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.