Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Når kan pensjonister i offentlig sektor jobbe uten konsekvenser for pensjonsutbetalingen?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Å gå av med pensjon betyr nødvendigvis ikke at man må slutte å jobbe. Mange ønsker å jobbe også etter oppnådd aldersgrense, men hvilke muligheter har arbeidstaker og arbeidsgiver da?

Aldersgrensen og pensjonsalder 

Ansatte i offentlig sektor har som hovedregel en aldersgrense på 70 år, men kan gå av med pensjon ved 67 år. Noen yrkesgrupper har særaldersgrense, noe som betyr at aldersgrensen er lavere, for eksempel 65 år. Kommunal sektor følger aldersgrensene i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Arbeidstaker med særaldersgrense må fratre når denne er oppnådd, med mindre man ikke har opparbeidet seg fulle pensjonsrettigheter, da kan man stå i arbeid til 67 år. 

Med virkning fra 1. juli 2021 ble lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere endret. Endringen innebærer at arbeidstakere med særaldersgrenser ikke plikter å fratre når denne oppnås, men kan selv velge å fortsette i sin stilling til fylte 70 år. 

For stillinger som omfattes av de tariffestede særaldersgrensene (SGS 2020), har partene i kommunal sektor blitt enige om å utsette iverksettelsen av endringene til 1. januar 2022. 

Når får arbeidsinntekt konsekvenser for pensjonsutbetalingen? 

Har man tatt ut tjenestepensjon (TPO) og går inn i ny stilling med innskuddsplikt til pensjonsordningen, vil det få konsekvenser for pensjonsutbetalingen. Enten ved at pensjonsutbetalingen reduseres eller faller bort. Her er det viktig å informere arbeidstaker om dette, eller avtale et engasjement på pensjonistvilkår.

Les også! Strengere kontroll av a-meldingen fra 2022 

Engasjement på egne vilkår (pensjonistvilkår) 

Alderspensjonister kan engasjeres til kortere/sporadisk arbeid, uten at det får konsekvenser for pensjonsutbetalingen, på såkalte pensjonistvilkår. 

Vilkår for å inngå i bestemmelsen: 

  • Fastsatt timelønn for pensjonistvilkår følges 
  • Man meldes ikke inn i pensjonsordningen 

Ordningen gjelder ikke for AFP-pensjonister etter folketrygdberegnet AFP. For øvrig gjelder de andre bestemmelsene i tariffavtalen under engasjementet. 

Timelønnssatsen reguleres årlig den 1. januar tilsvarende timelønnen for ansatte på pensjonistvilkår i staten. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.