Hopp til innhold

Ny kalkulator for beregning av sykepenger

- rådgiver i Sticos

Sykepengegrunnlaget beregnes automatisk i NAV sin portal basert på informasjon fra a-meldingen. Grunnlaget kan også komme frem av en beregning gjort i et lønnssystem. Ikke alt vil kunne hentes direkte ut fra a-meldingen, derfor kan det være lurt å kontrollere den automatiske utregningen. En av våre mest brukte kalkulatorer er nå lagt ut i ny versjon og kan hjelpe deg med å kontrollere disse utregningene.

Sykepengegrunnlaget

Hovedregelen, i henhold til folketrygdloven, er at sykepengegrunnlaget er et gjennomsnitt av utbetalt lønn de tre siste månedene før første fraværsdag.
 Er lønnen eller arbeidsforholdsopplysningene endret i denne perioden, vil gjennomsnittet regnes fra endringstidspunktet. 

Les mer om regelverket for hvordan beregne sykepenger finner du her: Sykepenger – bonus og varierende lønn

A-melding

For at grunnlaget skal bli riktig er det viktig å påse at både opplysninger om arbeidsforhold og rapportert lønn er gjort riktig i a-meldingen. Det vil si at dersom lønn er rapportert feil, kan det få konsekvenser for sykepengegrunnlaget. 

Lær mer om a-meldingen med vårt nettkurs: A-melding

Korrigering av lovlig fravær

I noen tilfeller vil en arbeidstaker ha fravær i beregningsperioden hvor det ikke betales lønn. Dette kan for eksempel være avtalt ulønnet permisjoner og ferie. Dette må sykepengegrunnlaget korrigeres for. NAV og enkelte lønnssystemer har ikke nok opplysninger til å utføre denne korrigeringen selv. Derfor kan det være lurt med et kontrollverktøy.

Sticos har kontrollverktøyet

Synes du det høres komplisert ut, så har Sticos i flere år hatt en kalkulator som regner ut hvordan sykepengegrunnlaget og derav sykepengene beregnes. Kalkulatoren har nå fått ny drakt og du kan enkelt legge inn forskjellige typer lønnsytelser de tre siste månedene før fraværet. Du kan også velge om du betaler full lønn under fraværet, eller om det er begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Merk også at du kan korrigere for lovlig fravær, noe en beregning hos NAV og eventuelt et lønnssystem ikke vil gjøre automatisk. 

I kalkulatoren kan du også gå videre til kalkulator for å beregne riktig arbeidsgiverperiode.

Merk at grunnlaget for foreldrepenger, omsorgspenger osv. beregnes på samme måte som grunnlaget for sykepenger. Det betyr at vår kalkulator også kan benyttes for beregning av dette.

Prøv vår kalkulator her: Beregning av sykepenger

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.