Hopp til innhold

Seksuell trakassering på jobb – hvordan melde fra?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Selv om det er lovpålagt å si fra om seksuell trakassering på jobb, er det mange som synes det er vanskelig. Hvorfor det?

For en tid tilbake gikk #MeToo-kampanjen som en farsott over landet og satte fokus på seksuell trakassering. Temaet er fremdeles like aktuelt. Etter Arbeidsmiljøloven §2-3 skal arbeidstaker sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Les også: Elektronisk avvikshåndtering og internkontroll med HMS-system.

Hvorfor er det vanskelig å si fra

Selv om det er lovpålagt å melde fra vil det ikke si at det er lett å si fra. Noen ganger er det kanskje ikke like lett å oppfatte om det du observerer er vennligsinnet eller om grensen faktisk krysses. I tillegg tolker vi ulikt og det gjør det ekstra utfordrende for den som observerer. Vi blir redde for å misforstå situasjoner. Veldig mange av oss har også en holdning om at vi ikke skal blande oss inn da vi oppfatter at vi ikke er en part i saken. Ofte tenker vi også at vi sikkert ikke kjenner hele bildet. Det er likevel en plikt å melde ifra selv om man er usikker eller helst ikke vil blande seg inn.

Hvordan melde saker om seksuell trakassering?

  • Ta en prat med kollegaen du tror kan være utsatt for trakassering for å få dennes syn på saken
  • Vurder om du også skal si fra til den du mener trakasserer men dette er ikke lovpålagt
  • Hjelp kollegaen din slik at du sikrer at saken blir meldt til verneombud eller arbeidsgiver
  • Synes kollegaen din det er vanskelig å melde fra selv, er du som kollega likevel pålagt å melde fra
  • Alle arbeidsplasser skal ha en rutine for rapportering av trakassering. Alle i virksomheten skal kjenne til denne rutinen som skal gi informasjon om hvordan man skal melde fra og hvem man skal melde fra til. Et avvikssystem hvor man kan registrere uønskede HMS-hendelser er et godt verktøy i en slik rutine.

Les også: Hvordan vurdere risiko når man behandler personopplysninger

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.