Hopp til innhold

Sykefravær - deler av dag

- rådgiver i Sticos

Naviger riktig gjennom sykdomssesongen - unngå unødvendige kostnader til lønn ved sykefravær.

Vi går nå inn den tiden på året hvor det er sesong for sykdom, og sykefravær blir en økende bekymring på arbeidsplassen. Influensa, forkjølelse og andre smittsomme sykdommer sprer seg raskt, og mange arbeidsgivere kan møte utfordringer knyttet til sykdom og sykefravær i denne perioden. Som arbeidsgiver har man visse forpliktelser når det gjelder sykefravær, men det er viktig og også være klar over begrensningene så man unngår unødvendige kostnader til lønn ved sykefravær.

Sykdom som oppstår i løpet av arbeidsdagen

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til lønn ved sykefravær, men har likevel ikke rett til lønn fra arbeidsgiver ved sykefravær deler av en arbeidsdag.

Det betyr at hvis en ansatt blir syk i løpet av arbeidsdagen, er ikke arbeidsgiver forpliktet til å dekke lønnen for de timene vedkommende ikke er på jobb den dagen. Den ansatte har altså ikke rett til lønn fra arbeidsgiver for de tapte timene ved fravær som skyldes sykdom som har oppstått i løpet av arbeidsdagen.

Kan arbeidstaker bruke egenmelding når vedkommende blir syk i løpet av
arbeidsdagen?

Når det gjelder bruk av egenmelding er det viktig å merke seg at arbeidstakers rett til å
benytte egenmelding kun gjelder i arbeidsgiverperioden, det vil si den perioden arbeidsgiver er ansvarlig for å utbetale sykepenger til den ansatte.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs om: Egenmelding

Arbeidsgiverperioden starter alltid på den første hele fraværsdagen. Det betyr at hvis den ansatte blir syk i løpet av dagen og må dra hjem fra jobb, kan fraværet ikke dokumenteres med egenmelding.

Arbeidsgiverperioden starter som sagt ved første hele fraværsdag, men hvis den ansatte blir delvis sykmeldt, regnes likevel arbeidsgiverperioden fra den første fraværsdagen hvor den ansatte var delvis sykmeldt. Det betyr at hvis en ansatt blir syk i løpet av arbeidsdagen, vil vedkommende ha rett til sykepenger dersom fraværet dokumenteres med gradert sykmelding fra lege.

Lønn etter avtale

Det er viktig å merke seg at tariffavtaler eller individuelle arbeidsavtaler kan regulere
arbeidstakers rettigheter når det gjelder sykepenger. Dette kan inkludere retten til lønn for sykefravær deler av arbeidsdagen. Arbeidsgiver kan dessuten velge å gi permisjon med lønn for den delen av arbeidsdagen hvor den ansatte må gå hjem fra jobb på grunn av sykdom.

Les også: Slik er reglene for egenmelding

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.