Sticos vet

Hvordan sikrer vi arbeidet med HMS?

Stoffkartotek


Som en del av HMS-systemet får du et eget stoffkartotek som tilfredsstiller kravene i §4-5 i Arbeidsmiljøloven. Norge er også forpliktet gjennom EØS-avtalen til å gjennomføre EU sitt kjemikalieregelverk (Reach og CLP). Norge har i tillegg særegne regler på området. 

Du kan enkelt laste inn datablader eller lage egentilpasset informasjonsblad. Stoffkartoteket er tilgjengelig på mobile enheter med forhåndsvisning av datablad.


Prøv gratis Kjøp nå
Sample project image