Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Effektiviser avstemmingsjobben med Sticos Oversikt

Sticos Oversikt hjelper regnskapsføreren med å redusere tidsbruken på periodiske avstemminger, samtidig som kvaliteten på arbeidet går opp og det blir færre feil.

Balansere på tall

Digitale og automatiserte verktøy

For profesjonelle regnskapsførere er det stor hjelp i å benytte digitale og automatiserte avstemmingsverktøy, som Sticos Avstemming. Systemet henter regnskapstall direkte fra regnskapssystemet og Altinn.

Noen av de overordnede fordelene med å bruke Sticos Avstemming:

  • ERP-uavhengig: Sticos Avstemming støtter integrasjoner av 22 ulike ERP-systemer.
    Regnskapstall hentes automatisk og er alltid oppdatert.
  • Bygd på maler som gjør at regnskapsfører holder fokus på det som gjøres, ikke alt som kan gjøres
  • Dokumentasjon på utførte avstemminger og kvalitetskontroll av oppdragsutførelse iht. GRFS.
  • Mulighet for eksport til revisor, eventuelt egen revisortilgang.
lego

Enkel oppstart med smarte tilpasninger

Integrasjonen kan du enkelt sette opp selv – via en innebygd veileder – eller med hjelp fra teknisk support hos Sticos. Dersom regnskapssystemet du bruker ikke kan integreres med Sticos Avstemming, kan du laste opp regnskapet i standard SAF-T-format eller i CSV-format. 

Før du går i gang med første avstemming, må du sjekke at kontoer i kontoplanen finnes i Sticos sin standard kontoplan, og er synkronisert opp mot denne. Dette er i så fall en jobb du bare trenger å gjøre én gang. 

Malene kan tilpasses den faktiske kundeporteføljen, dersom det er spesifikke bransjer som går igjen, eller lignende. Fordelene med å bruke maler er blant annet at du:

  • ser bare de kontoene det er aktuelt å avstemme.
  • avstemmer bare det som er nødvendig, i henhold til perioden.

Fakta
Jobb mer effektivt og treffsikkert med avstemmingen

Sticos Avstemming hjelper deg med å effektivisere avstemming av for eksempel lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, merverdiavgift, periodiseringer, driftsmidler og påløpte utgifter. 

Når en konto er avstemt og lagret, genererer systemet en pdf av skjemaet, med anvisning av periode, hvem som har avstemt og når skjemaet/dokumentet sist er endret. Kontoutskrifter og lignende dokumenter kan lastes opp ved bruk av dra og slipp. Dermed får du all relevant informasjon samlet på ett og samme sted.

Se webinar om avstemming i Sticos Oversikt.

Har du spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat