Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Hvitvasking og risikovurdering – guide til Sticos programvare for regnskapsførere

Som regnskapsfører må du forholde deg til et massivt regelverk knyttet til hvitvasking, også utover regnskapsførerloven og GRFS. Dette regelverket er bygget inn i Sticos Oversikt, og hjelper deg blant annet med å risikovurdere kundene dine på en pålitelig og systematisk måte.

Hvitvasking

Mer kompetent risikohåndtering

Finanstilsynet vurderer at det er betydelig risiko for at regnskapsførere blir utnyttet som ledd i hvitvasking. For noen som driver med lyssky virksomhet, vil det å ha en regnskapsfører få dem til å fremstå som en legitim og ryddig virksomhet. Regnskapsfører er stort sett uvitende om slike kunders egentlige motiv, og blir sjelden tett involvert i slike virksomheter. Formålet med risikohåndtering er å påse at rapporteringsplikter overfor myndighetene ivaretas, og ellers påkalle minst mulig oppmerksomhet fra den kanten.

Decartes-1

Kjenn-din-kunde-prinsippet

Kjenn-din-kunde-prinsippet er selve fundamentet for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket hos regnskapsfører. I tråd med prinsippet plikter regnskapsførere å gjøre seg kjent med kundenes virksomhet, hvem som står bak, hva de driver med og hvilke transaksjoner de kan forvente å se.

I Sticos Oversikt får regnskapsførere et verktøy for å systematisere og dokumentere etterlevelse av prinsippet og det øvrige regelverket. I tillegg til funksjonalitet for hvitvasking og risikovurdering, omfatter Sticos Oversikt også verktøy for timeregistrering og ressurser, gjøremål, GRFS, avstemming og kvalitetskontroll samt integrasjoner.

FAKTA
Risikobasert kundekontroll: kjernen i kundekjennskap

Risikobasert kundekontroll handler om å kjenne detaljene og bakgrunnen til hver kunde. Forståelsen av "Kjenn din kunde"-prinsippet og gjennomføringen av risikobasert kundekontroll, er avgjørende.

Sticos Oversikt bistår deg i en grundig risikovurdering av hver enkelt kunde, og inkluderer kartlegging av kundens identitet, virksomhetsformål, transaksjonsmønster, ønskede tjenester og bruk av disse. Dette danner grunnlaget for kjenn-din-kunde-prinsippet og gjør deg rustet til å avdekke mistenkelige transaksjoner i det daglige arbeidet, langt mer effektivt enn med årlige sjekklister.

Se webinar om hvitvasking og risikostyring med Sticos Oversikt.

Hvitvaskingskontroll

Daglig drift reflekterer risikobildet

Med Sticos Oversikt sikrer du at innsikten du har oppnådd i den daglige driften reflekterer endringer i risikobildet. Etter hvert som du jobber med oppgaver innen for eksempel regnskap, lønn og årsoppgjør, får du bedre forutsetninger for å gjøre flere kvalifiserte vurderinger. Du må derfor være særlig oppmerksom på unormale transaksjoner, svingninger i omsetning og endringer i eierskapet. Dette krever løpende oppdatering og tilpasning av risikovurderinger i programmet.

Har du spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat