Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Gjøremål gir full kontroll på oppgaver og tidsfrister

Gjøremålslista i Sticos Oversikt gir deg full oversikt og kontroll over alle oppgaver og tidsfrister, uavhengig av dag, uke eller måned. Sticos Oversikt sikrer at du alltid har dokumentasjon på utført arbeid og progresjon, på tvers av kunder og oppdrag.

gjøremål

Dashboard med full oversikt

Det første du møter når du logger inn i Sticos Oversikt, er et dashboard som umiddelbart gir deg et oversiktsbilde over alle dine gjøremål, fordelt per kunde. Oversikten viser fremdrift på oppdrag og oppgaver, inkludert status på avtaler og framdrift.

Sjekklister

Tilpasset innsikt

  • Personlig tilpasning: I gjøremålslista kan du se både dine egne oppgaver og oppgaver på kunder du har en rolle på. Du har muligheten til å filtrere gjøremål basert på forfallsdatoer, oppgavetype, kundeinformasjon og mer. Inne på hvert enkelt gjøremål kan du endre alt fra status og timeregistrering til sluttdato og oppgaveansvarlig. Du kan også laste opp dokumenter som er relevante for oppgaven.
  • Fleksibel visning: Velg hvilke kolonner som skal vises for å tilpasse visningen etter dine behov. Favorittfilter gjør at du kan lage flere ulike visninger som du kan veksle visningen mellom. Gjøremålslisten gir deg fleksibilitet til å organisere og gruppere oppgavene slik du ønsker, med de opplysningene og sorteringene som er mest relevante for deg. 
Kalender-1

Kalender med oppgavehåndtering

I kalenderen kan du ikke bare se planlagte oppgaver på en oversiktlig måte, men også utføre oppgavene direkte fra kalendervisningen. Dette gjelder enten du har visning per uke eller per måned. Hvert gjøremål kan åpnes, for detaljert innsikt, knyttes til relevante dokumenter og settes til ulike statusnivåer, basert på tidsbruk og progresjon.

Sticos Oversikt - Gjøremål

Oppdragsmaler for effektivitet

For å forenkle oppretting av nye oppdrag, finner du en rekke forslag til oppdragsmaler i produktet. Malene er basert på typiske oppdrag som lønn, fakturering, regnskap og årsoppgjør, og kan i tillegg tilpasses for ulike kundesegment, f.eks. med eller uten mva, AS/ENK, eller bransje. Du kan også legge til interne gjøremål, for å sikre at oppgaver ikke blir oversett.

FAKTA
Gjøremålslista  gjør det enkelt å etterleve GRFS

Med gjøremål får du et kraftfullt verktøy som gjør det enklere å etterleve GRFS og opprettholde en høy standard på regnskapsarbeidet ditt. Utforsk hvordan systemet kan transformere arbeidsdagen din og gi deg oversikten du trenger for å arbeide mer systematisk og effektivt.

Gjøremål inngår som en del av Sticos Oversikt – en skybasert løsning som bidrar til bedre oversikt over kunder, tidsfrister og gjøremål, samtidig som arbeidet utføres og dokumenteres i tråd med GRFS.

Har du spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat