Hopp til innhold

Enklere timeføring og fakturering for regnskapsvirksomheter

Sticos Oversikt inneholder et skybasert timesystem utviklet spesielt for regnskapsbransjen. Verktøyet gir full oversikt over timebudsjett pr. ansatt og pr. kunde/oppdrag, og effektiviserer timeføring, ressursplanlegging og fakturering.

  • Gir deg full kontroll på tidsbruk og ressursplanlegging
  • Hjelper deg utføre arbeidet i henhold til lover og forskrifter.
  • Integrert med ditt ERP-system
Timeføring
timeforing_sticos_oversikt-1

Registrering av fakturerbare timer

Timeføringen er knyttet opp mot oppgavelisten til den enkelte, slik at du registrerer både tid brukt og fakturerbar tid i det du setter oppgaver som utført. I tillegg kan du føre interntid som for eksempel ferie, fravær og administrasjon, som automatisk knyttes til byrået selv. Dette gir en god oversikt over fakturerbar tid og lønnsomhetsanalyser, både på kunder og ansatte.

timerapport_sticos_oversikt

Rapporter og fakturagrunnlag

Timerapport: Timerapporten gir deg en oppsummering over registrert tid, fakturerbar tid og intern tid.

Fakturagrunnlag: Time i Sticos Oversikt kan automatisk generere fakturagrunnlag basert på registrerte timer, hvor fakturerbar tid kan justeres. Dette inkluderer muligheten for å spesifisere timepris eller velge fastpris for oppdrag. Timegrunnlaget kan enkelt eksporteres til excel for import i fakturasystem.

Timerapport

Prisregister med fastpris og timepris

Du kan legge inn både fastpris og timepris pr. kunde og oppdrag i et eget prisregister. Dette sikrer at fakturagrunnlaget automatisk reflekterer de valgte prisene, med mulighet for korrigering av fakturaansvarlig.

Timemodul

Brukervennlig og enkelt

Siden timeregistreringen er bygd opp på grunnlag av oppdrag og gjøremål på hver enkelt kunde, er det ingen ekstra innstilling for å ta i bruk Time. Her er det bare å begynne å føre timer ved utførelse. 

Om du legger inn timebudsjett på alle kunder, vil du automatisk få en ressursplanlegger som sammenligner faktisk tid med budsjett pr. måned, hittil i år eller for hele året. Du kan dermed dokumentere kapasitet iht. GRFS og få god oversikt over ressurser og kapasitet. Det er i tillegg enkelt å bytte oppdrag mellom ansatte når du må rokere om på kundeportefølje, når ansatte slutter eller går ut i permisjon, med tanke på ressurplanlegging. 

team-624x539
Sticos Fagsupport

Selv verdens beste regnskapsfører trenger en støttespiller iblant

Med Sticos Oversikt har du alltid tilgang til faglig veiledning fra fagekspertene i Sticos Fagsupport. Du får raskt svar på faglige problemstillinger og hjelp til å forstå regelverket, helt uten ekstra kostnad. Sticos Oversikt inkluderer fri fagsupport knyttet til regnskapsførerregelverket, GRFS, hvitvasking og avstemming.

Integrasjon
Integrert med dine ERP-systemer

Time i Sticos Oversikt integrerer sømløst med populære ERP-systemer som Tripletex og Visma Business NXT. Dette gjør det enklere å overføre timeregistreringer direkte til fakturering, og sikrer en effektiv arbeidsflyt.

Vi jobber kontinuerlig med å støtte flere systemer med direkte integrasjon, men har i tillegg eksportmulighet for excel/csv for systemer vi ikke støtter pr. i dag.

Se alle integrasjoner her

Utforsk flere funksjoner

Sticos Oversikt er det eneste en regnskapsfører trenger for effektiv oppdragsstyring og kvalitetssikring. Den skybaserte løsningen gir deg full oversikt over kunder, tidsfrister og gjøremål, samtidig som arbeidet utføres og dokumenteres i tråd med GRFS.

Se webinar om Sticos Oversikt her

Har du spørsmål?

Kontakt oss for en
uforpliktende prat