Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik overholder du GRFS og kvalitetskontrollen

Med ny GRFS i 2023 fulgte også en ny standard for godt regnskapsarbeid. Sticos Oversikt gir deg støtte til å utføre forsvarlige risikovurderinger og levere arbeid av god kvalitet.

Granske

Forståelse av den nye regnskapsførerloven

Regnskapsførerloven av 2023 styrer autorisasjonsordningen og stiller krav til utdanning og etterutdanning for regnskapsførere. Loven krever at statsautoriserte regnskapsførere skal utføre oppdragene i samsvar med god regnskapsføringsskikk, men har begrenset omtale om utførelsen av regnskapsarbeidet i praksis. Det er her GRFS trer inn.

Dame rakett

Sticos oversikt: en strategisk løsning

I møte med de skjerpede kravene er Sticos Oversikt et strategisk og praktisk verktøy for regnskapsførere. Verktøyet er ikke bare en hjelper i hverdagen, men en nødvendig partner for å imøtekomme og overholde de nye kravene.

 • Effektiv oppdragsstyring: Sticos Oversikt håndterer alle steg i oppdragsstyringen, fra opprettelse til signering av avtaler, og sikrer at alle nødvendige detaljer er på plass.
 • Verdifull tidsbesparelse: Automatisering og prosesser loser deg gjennom regelverket punkt for punkt, slik at ingenting blir glemt og byrået får dokumentert at arbeidet utføres i tråd med GRFS.
 • Integrert risikovurdering: Sticos Oversikt forenkler prosessen med å kartlegge kundens interne rutiner, risikovurdering, handlinger i forbindelse med anti hvitvasking og sikrer overholdelse av GRFS. Utstrakt bruk av maler og et rikt innholdsbibliotek gjør det enkelt å tilpasse seg dynamisk til hver unike kundesituasjon.
Sticos Oversikt - GRFS

Blant de viktigste funksjonene du får i verktøyet, er: 

 • Oppgaveliste over hva som skal gjøres, når og av hvem
 • Automatisk generert oppdragsavtale med nødvendige vedlegg
 • Egen modul for periodeavstemming integrert med regnskapssystem
 • Timeregistrering med generering av fakturagrunnlag
 • Ressurplanlegging
 • Sikker lagring av alle data i sky
 • Kartlegging av kundens interne rutiner
 • Risiko- og hvitvaskingsmodul
Sticos Oversikt - kvalitetskontroll

Intern kvalitetskontroll 

GRFS og intern kvalitetskontroll innebærer effektiv dokumentasjon av arbeid, optimalisert og tilpasset oppdragets omfang. Kravet til dokumentasjon strekker seg også til kvalitetssikring og intern kvalitetskontroll.

Omfanget og frekvensen av kvalitetssikring avhenger av oppdragets kompleksitet og medarbeiderens erfaring.

Sticos Oversikt - medarbeidere

Kvalitetskontroll på medarbeidernivå

Dette omfatter kontinuerlig sikring av bokføring, regnskapsmateriale, avstemminger og rapporter gjennom året, tilpasset medarbeiderens kompetanse og oppdragets natur.

Organiseringen av oppdragsdokumentasjon er valgfri for hvert regnskapskontor. Ved tilsyn vektlegges oppdragsdokumentasjonen sterkt. Derfor er det kritisk å etablere et system for dokumentasjon som er enkelt å vedlikeholde. Oppdragsdokumentasjonen fungerer også som et nøkkelverktøy i det løpende regnskapsarbeidet, både for oppdragsansvarlige og andre medarbeidere.

Fakta
GRFS sikrer regnskapsarbeid av høy kvalitet

 Standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) definerer hvordan en regnskapsfører bør utføre jobben for å sikre og levere arbeid av høy kvalitet. Mer presist tar GRFS for seg den faktiske utførelsen av regnskapsarbeidet, og legger vekt på kvalitetsleveranse og en risikobasert tilnærming. 

Sticos Oversikt er utviklet for å støtte regnskapsførere i det daglige arbeidet. Verktøyet har en rekke unike funksjoner som forbedrer og effektiviserer oppfølgingen av dine kunder, samtidig som det sørger for at oppgavene utføres i tråd med den nye regnskapsførerloven og GRFS.

Har du spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat