Hopp til innhold

Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok

- avdelingsleder ved fagavdelingen i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

En personalhåndbok med oppdaterte rettigheter og plikter, gjør det enklere for alle ansatte å opptre i henhold til virksomhetens retningslinjer.

Selv om det ikke er lovpålagt for virksomheter å ha en personalhåndbok, mener advokat Synne Ekevold at det er klare fordeler med å ha en tilgjengelig personalhåndbok.

- Da har både arbeidsgiver og arbeidstaker en kilde til informasjon om rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer som gjelder for arbeidsforhold i sin virksomhet. Den ansatte kan enkelt slå opp for å finne svar på spørsmål om arbeidsforholdet, uten å måtte involvere en annen person. En felles informasjonskilde kan også gjøre det enklere å likebehandle like tilfeller. Slik kan arbeidsgiver unngå usaklig forskjellsbehandling og konflikter, sier Ekevold, som jobber som rådgiver innen arbeidsrett i Sticos. 

Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok på nett. Få gratis demo!

Tema som bør være med

- Hva bør en personalhåndbok inneholde?

- En personalhåndbok bør inneholde det som angår arbeidsforholdet, særlig forhold som er unike for virksomheten og ikke kan utledes direkte av lov og avtaleverk. Eksempelvis om tema som ansettelse, arbeidstidsordninger, varslingsrutiner, taushetsplikt, arbeidsreglement, mottak av gaver, lønn, reisegodtgjørelse, ferie, permisjoner, sykefravær, forsikring, pensjon, arbeidsrettslige reaksjoner ved brudd på regler, visjoner, etiske retningslinjer, verdier, om virksomheten og livsfasepolitikk, sier Ekevold. 

Det er, ifølge Ekevold, særlig hensiktsmessig å ta inn virksomhetens interne rutiner og regelverk i personalhåndboken. I Sticos Personalhåndbok har virksomheten anledning til å fylle inn informasjon om eget regelverk, det er ingen begrensning i mengde. I tillegg får du med gratis fagsupport fra rådgivere som årlig svarer på 25 000 spørsmål. Sticos Personalhåndbok er digital, tilgjengelig på mobil og er en del av personalsystemet Sticos Personal

Arbeidsavtale vs. personalhåndbok

- Hva er forskjellen på en arbeidsavtale og en personalhåndbok?

- Arbeidsavtalen er en skriftlig individuell avtale, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som inneholder opplysninger av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Det er mye informasjon som er av betydning i et arbeidsforhold som det imidlertid ikke er naturlig å ta inn i en arbeidsavtale, slik informasjon kan samles i en personalhåndbok.

Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok på nett. Bestill en gratis demo i dag!

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.