Ammefri: Dette har du krav på Ammefri: Dette har du krav på

Ammefri: Dette har du krav på

Amming av barnet behøver ikke opphøre selv om barnets mor begynner i arbeid. Kvinnens rett til ammefri gjør det enklere å kombinere jobb og amming.
Nå får varslere bedre vern Nå får varslere bedre vern

Nå får varslere bedre vern

Arbeidsmiljølovens regler om varsling endres for å legge bedre til rette for at arbeidstakere sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring? Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan være kompliserte, og om, - eventuelt når, man har rett på overtidsgodtgjøring vil bero på flere ting.
Når er det overtid? Når er det overtid?

Når er det overtid?

Arbeidslivet blir mer og mer fleksibelt. Hvordan er da reglene for overtid?

Arbeidsforhold

Aktuelle nyheter og relevant fagstoff om personal, HR, HMS og personvern.