Hopp til innhold

Ekstra arbeidsgiveravgift fra 2023

- rådgiver i Sticos

Fra og med inntektsåret 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for ansatte som tjener over 750 000 kr.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal kun beregnes på den delen av den enkelte ansattes lønn som overstiger beløpsgrensen.

Hva inngår i grunnlaget for beregningen?

Beregningsgrunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften er i utgangspunktet det samme som grunnlaget for arbeidsgiveravgift ellers. Det vil si lønn og andre skattepliktige utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, som for eksempel trekkpliktig bilgodtgjørelse og fordel fri telefon. Arbeidsgivers tilskudd til kollektiv pensjonsordning skal imidlertid ikke inngå i grunnlaget.

Du kan lese mer om arbeidsgiveravgift i Sticos Oppslag. Har du ikke Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Fra samme arbeidsgiver

Det er bare på lønn over beløpsgrensen på 750 000 kr hos samme arbeidsgiver som skal inngå i beregningsgrunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift. For ansatte med flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver må derfor lønna ses samlet. Ved bevisste omgåelser, der det for eksempel i konsern brukes flere arbeidsgivere for å redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, kan Skatteetaten foreta gjennomskjæring.

Lær mer om arbeidsgiveravgift med vårt nettkurs: Arbeidsgiveravgift 

Gjelder i alle soner

Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal beregnes i alle soner. Dette medfører at også soner med 0 % arbeidsgiveravgift skal beregne 5 % ekstra arbeidsgiveravgift dersom ansatte mottar lønn mv. over beløpsgrensen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn