Ikke gjør disse tabbene ved periodisering

Ikke gjør disse tabbene ved periodisering

Kostnader skal etter sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt. Skatteloven, merverdiavgiftsloven og bokføringsforskriften setter imidlertid krav til tidspunkt for fakturering, rapportering og bokføring som ikke alltid harmonerer med regnskapslovens prinsipper. 

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Tar du snarveier ved periodisering av kostnader kan det bli kostbart.

Sammenstillingsprinsippet krever periodisering

Regnskapsmessig skal kostnader etter sammenstillingsprinsippet periodiseres til samme periode som tilhørende inntekt. Kostnadene skal vise forbruket av varer og tjenester i regnskapsperioden. Men vær oppmerksom på at sammenstillingsprinsippet ikke gir deg noen hjemmel for å føre fakturaen med avgiftsmessig fradrag i perioden kostnaden tilhører.

TRENGER DU PÅFYLL: Tegn et abonnement og ta så mange nettkurs du vil 

Bilag må føres løpende i den perioden de er datert

Bokføringsreglene og merverdiavgiftsloven krever at bilag alltid bokføres i den perioden de er datert, selv om kostnaden er pådratt og skal resultatføres i en annen periode. Det kan med andre ord være ulike krav til tidspunkt for registrering i regnskapet og perioden den skal resultatføres, du må derfor foreta en periodisering i regnskapet. Dette må gjøres riktig for at både regnskapslovens og bokføringsreglenes krav skal oppfylles samtidig.

Tabbe nr. 1: Tap av fradragsrett for merverdiavgift

Å ta snarveier for å få kostnaden til riktig periode kan koste deg dyrt. Ikke fall for fristelsen og føre selve fakturaen for varer og tjenester mottatt i 2018, men som er datert i januar 2019, i regnskapet for 2018. Da kan du miste fradragsretten for merverdiavgift. For å få kostnaden til perioden den tilhører, må du periodisere.

Slik løser du de motstridende kravene i regnskapsloven og bokføringsforskriften:

Kostnadsfør fakturaene løpende i perioden de er datert, eventuell merverdiavgift må fradragsføres i perioden for fakturadato. I tillegg til føring av selve fakturaen, gjør du følgende:

  • Vesentlige kostnader som har fakturadato i 2019, men som gjelder 2018, må føres som påløpt kostnad/kortsiktig gjeld med nettobeløp.

  • Kostnader som er datert i 2018, men som egentlig gjelder 2019, føres som forskuddsbetalt kostnad/fordring. Eksempel på slike utgifter kan være forskuddsbetalt husleie, abonnementer, forsikring.

  • I 2019 reverserer du avsetningene.

LES OGSÅ: Feilperiodisering koster!

Tabbe nr. 2: Feil i avstemming og for tidlig betaling av arbeidsgiveravgift

Lønn skal alltid rapporteres på a-melding og inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for den perioden den blir utbetalt (eller tidligere periode ansatte kunne fått den utbetalt), selv om lønnen er for arbeid utført i måneden før. Dette skyldes kontantprinsippet for lønn og pensjon i skatteloven. Faktura for AFP for fjerde kvartal 2018 kan også by på tilsvarende utfordringer. Kostnaden tilhører 2018, men fakturaen betales i 2019 og skal da først inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2019. Det du ikke bør gjøre da for å få kostnadene periodisert til 2018, er å føre lønnsbilaget og AFP-fakturaen på de «vanlige» kontoene for lønn, feriepenger, osv. i regnskapet for 2018. Da kan du risikere å få «krøll» på avstemming av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser i skjema Lønn og pensjonskostnader (RF-1022), og du kan i verste fall betale arbeidsgiveravgiften for tidlig. Du må i stedet foreta en regnskapsmessig avsetning.

LES OGSÅ: A-melding og kontantprinsippet

Slik løser du de motstridende kravene i regnskapsloven og tidspunkt for rapportering i a-melding:

For å unngå krøll på avstemming av lønn på skjema Lønns- og pensjonskostnader, løser du dette slik:

  • Estimert kostnad for påløpt lønn for desember (inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepengene) avsettes/periodiseres i 2018 på kontoer som ikke inngår i rapportering på skjema RF-1022, f.eks. debet konto 5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn og kredit konto 2930 Påløpt lønn

  • I 2019 kjøres lønn som normalt, slik at lønn debiteres konto 5000 Lønn, feriepenger debiteres 5020 Feriepenger, osv. I tillegg reverseres avsetning fra 2018 (kredit 2930 og debet 5090), slik at det resultatmessig ikke påvirker regnskapet for 2019.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x