Sticos Fagstoff

Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok

En personalhåndbok bør inneholde tema som ansettelse, arbeidstidsordninger, varslingsrutiner, taushetsplikt, arbeidsreglement, mottak av gaver, lønn, reisegodtgjørelse, ferie, permisjoner, sykefravær, forsikring, pensjon, arbeidsrettslige reaksjoner ved brudd på regler, visjoner, etiske retningslinjer, verdier, om virksomheten og livsfasepolitikk, sier advokat Synne Ekevold. 

Dette er fordelene med å ha en personalhåndbok

Det er ingen krav for virksomheter å ha en personalhåndbok, men tilgjengelig kunnskap om rettigheter og plikter gjør det enklere for hver enkelt ansatt å opptre i henhold til virksomhetens ønsker.

Heidi Kultorp, kommunikasjons- og innholdsansvarlig i Sticos

Selv om det ikke er lovpålagt for virksomheter å ha en personalhåndbok, mener advokat Synne Ekevold at det er klare fordeler med å ha en tilgjengelig personalhåndbok.

- Da har både arbeidsgiver og arbeidstaker en kilde til informasjon om rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer som gjelder for arbeidsforhold i sin virksomhet til enhver tid. Den ansatte kan i tillegg selv enkelt slå opp for å finne svar på spørsmål om arbeidsforholdet, uten å måtte involvere en annen person, noe som sparer virksomheten for arbeidstid. En felles informasjonskilde kan videre gjøre det lettere å likebehandle like tilfeller, og slik kan arbeidsgiver unngå usaklig forskjellsbehandling og konflikter, sier Ekevold som jobber som rådgiver innen arbeidsrett i Sticos. 

Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok på nett. Få gratis demo!

Tema som bør være med

- Hva bør en personalhåndbok inneholde?

- En personalhåndbok bør inneholde det som angår arbeidsforholdet, særlig forhold som er unike for virksomheten og ikke kan utledes direkte av lov og avtaleverk. Eksempelvis om tema som ansettelse, arbeidstidsordninger, varslingsrutiner, taushetsplikt, arbeidsreglement, mottak av gaver, lønn, reisegodtgjørelse, ferie, permisjoner, sykefravær, forsikring, pensjon, arbeidsrettslige reaksjoner ved brudd på regler, visjoner, etiske retningslinjer, verdier, om virksomheten og livsfasepolitikk, sier Ekevold. 

Det er, ifølge Ekevold, særlig hensiktsmessig å ta inn virksomhetens interne rutiner og regelverk i personalhåndboken. I Sticos Personalhåndbok har virksomheten anledning til å fylle inn informasjon om eget regelverk, det er ingen begrensning i mengde. I tillegg får du med gratis fagsupport fra rådgivere som årlig svarer på 25 000 spørsmål. Sticos Personalhåndbok er digital, tilgjengelig på mobil og er en del av personalsystemet Sticos Personal

Arbeidsavtale vs. personalhåndbok

- Hva er forskjellen på en arbeidsavtale og en personalhåndbok?

- Arbeidsavtalen er en skriftlig individuell avtale, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som inneholder opplysninger av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Det er mye informasjon som er av betydning i et arbeidsforhold som det imidlertid ikke er naturlig å ta inn i en arbeidsavtale, slik informasjon kan samles i en personalhåndbok.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: