Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Kriserammede virksomheter kan ikke søke SkatteFUNN

Kriserammede virksomheter kan ikke søke SkatteFUNN

Før du starter med søknaden til SkatteFUNN, må du sjekke om virksomheten kan gå innunder definisjonen «kriserammet».  En kriserammet virksomhet vil ikke kunne få støtte.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

SkatteFUNN er ansett som statsstøtte i EU-rettslig forstand, må derfor være i tråd med de EU-rettslige begrensningene som finnes i Gruppeunntaksforordningen. En av begrensningene er at skattytere ikke kan være «i vanskeligheter» (kriserammet).

Les også: Derfor bør du søke om SkatteFunn allerede nå

Hvem er kriserammede virksomheter?

Selskap som oppfyller et av følgende kriterier vil være definert som kriserammet.

  • Over halvparten av tegnet kapital i selskapet er tapt
  • Det er åpnet offentlig gjelds- eller konkursbehandling i selskapet
  • Selskapet oppfyller vilkårene for konkurs i konkursloven
  • Tidligere utdelt krisestøtte er ikke tilbakebetalt, eller garantien er ikke innløst
  • Planlagt omstrukturering etter mottatt omstruktureringstøtte er ikke gjennomført

Vi ser videre på kriteriet som bestemmer at selskap som har tapt mer enn halvparten av sin tegnede kapital er kriserammet. Merk at dette vilkåret ikke gjelder for små og mellomstore selskap, som er under 3 år.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Mer om alle vilkårene for SkatteFUNN finner du i oppslagsverket vårt. Er du ikke abonnent på Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Tidspunkt og grunnlag for vurderingen

Tidspunktet for vurderingen av om foretaket er kriserammet innenfor SkatteFUNN-ordningen, er når Norges forskningsråd godkjenner SkatteFUNN-søknaden.

Dette betyr at tapt kapital skal beregnes ut fra beløpene i det sist avlagte årsregnskapet før godkjenningstidspunktet. Eventuelle kvartalsregnskap eller mellombalanse utarbeidet etter sist årsregnskap og før godkjennelsestidspunktet, kan også legges til grunn. Det er ikke krav om at mellombalansen skal være revidert.

For bedrifter uten regnskapsplikt skal vurderingen skje på grunnlag av sist avlagte næringsoppgave på tidspunktet for godkjenning av søknad.

Vil du lære mer om SkatteFUNN? Her kan du ta nettkurset SkatteFUNN - fra ide til utbetaling

Beregning av tapt aksjekapital

Beregningen gjøres med utgangspunkt i regnskapsførte tall. Overkurs inngår i tegnet kapital. Foretaket er kriserammet hvis akkumulert tap etter fradrag for reserver overstiger halvparten av tegnet kapital.

La oss se på et par eksempler.

Eksempel 1:

Egenkapital på søknadstidspunktet etter regnskapet er:

Aksjekapital     30.000
Overkurs          50.000
Udekket tap   - 60.000

Tapt kapital er 75 prosent av tegnet kapital. Selskapet defineres som kriserammet.

Eksempel 2:

Samme eksempel som 1 men i dette tilfellet er overkurs benyttet til dekning av udekket tap. Regnskapet vil da vise følgende tall.

Aksjekapital    30.000
Udekket tap   - 10.000

Tapt kapital er 33 prosent av tegnet kapital. Selskapet vil ikke defineres som kriserammet.

Kapitalendringer etter siste avlagte årsregnskap

Det skal tas hensyn til nedsetting av aksjekapitalen. Hvis nedsettingen ikke fremgår av siste avlagte årsregnskap, må det utarbeides en mellombalanse.

Det kan tas hensyn til besluttet, men ikke-registrert kapitalforhøyelse. Det er en forutsetning at kapitalendringen faktisk gjennomføres, men det er ikke et vilkår at den er registrert før balansedatoen.

Konsern

For foretak som inngår i konsern skal vurderingene gjøres på konsernnivå. Et selskap inngår i et konsern dersom foretaket i sist avlagte regnskap var konsolidert linje for linje inn i et konsernregnskap. Vurderingen skal i slike tilfeller baseres på konsernregnskapet.

Vurderingen må også gjøres på selskapsnivå for den som søker støtte.  Dersom selskapet er kriserammet (og ikke konsernet), kan selskapet motta støtte betinget av at konsernet tilfører selskapet tilstrekkelig kapital for å rette opp i forholdene slik at selskapet ikke oppfyller kriteriene for å være i kriserammet. Oppretting fra konsernet må være på plass på tidspunkt for godkjenning av søknaden fra Norges Forskningsråd.

Egenerklæring

Foretaket skal avgi en egenerklæring til Forskningsrådet om at de ikke var kriserammet på tidspunktet for godkjenning.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: