FAGSTOFF > Merverdiavgift

Husk å justere! Husk å justere!

Husk å justere!

Når bruken av kapitalvarer som fast eiendom, maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler endres i løpet av året, kan det utløse en...

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff om regnskap, mva og skatt.

MELD PÅ NYHETSBREV