FAGSTOFF > Merverdiavgift

Ny kompensasjonsmelding Ny kompensasjonsmelding

Ny kompensasjonsmelding

Fra 1. januar 2023 skal kompensasjonsberettigede virksomheter og kommuner ta i bruk ny skattemelding for mva-kompensasjon.
Standard mva-koder Standard mva-koder

Standard mva-koder

Alle merverdiavgiftspliktige næringsdrivende må kunne rapportere regnskapsdata og momskoder på et standard format (SAF-T).