Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Permisjoner: Slik er reglene

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidstakers rett til permisjon kan følge av lov, avtale eller virksomhetens interne bestemmelser. Rett til permisjon trenger imidlertid ikke bety at arbeidstaker har rett til lønn under fraværet.

Den klare hovedregelen er at arbeidstaker skal være til stede for arbeidsgiver i arbeidstiden.

Permisjon gir gyldig grunnlag for fravær

Permisjonsrett gir gyldig grunnlag for fravær. Rett til permisjon er regulert i lov, men kan også være regulert i avtale og/eller virksomhetens interne bestemmelser.

Permisjon er et midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet som innebærer at arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter opphører så lenge permisjonen varer.

LES OGSÅ: Første dag i barnehage eller på skole - har foreldre rett til fri?

Loven har bestemmelser som gir arbeidstaker rett til permisjon

De lovfestede permisjonsbestemmelsene er, med få unntak, plassert i arbeidsmiljølovens kapittel 12.

Flere av permisjonsbestemmelsene har blitt til som et ledd i arbeidet med å tilpasse arbeidslivet til barnefamilienes situasjon.

Eksempelvis har arbeidstaker lovfestet rett til fri ved:

 • svangerskapskontroll,

 • svangerskapspermisjon,

 • omsorgspermisjon,

 • fødselspermisjon,

 • foreldrepermisjon,

 • ammefri,

 • barn- og barnepassers sykdom,

 • omsorg for og pleie av nærstående,

 • utdanningspermisjon,

 • militærtjeneste,

 • lovbestemt møteplikt i offentlige organer, og

 • religiøse høytider.

Departementet kan også gi forskrift om at arbeidstaker skal ha rett til permisjon ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Slik forskrift kan gis virkning så lenge utbruddet eller faren for utbrudd er til stede.

Velferdspermisjon

Det er ikke uvanlig at arbeidstaker er innvilget rett til permisjon i flere tilfeller enn de som er fastsatt i lov og forskrift. Slik permisjonsrett omtales ofte som velferdspermisjon. Det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon, som eksempelvis deltagelse i begravelse.

Rett til velferdspermisjon kan følge av avtale eller virksomhetens interne bestemmelser.

LES OGSÅ: Ammefri: Dette har du krav på

Rett til permisjon trenger ikke gi rett til lønn under fraværet

En arbeidstaker kan ha rett til permisjon uten å samtidig ha rett til lønn/inntektskompensasjon under fraværet. Det er ingen direkte sammenheng mellom retten til permisjon på den ene siden og retten til lønn/inntektskompensasjon under fraværet på den andre.

De fleste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven behandler ikke arbeidstakers rett til lønn eller inntektskompensasjon under fraværet.

En arbeidstaker som benytter sin rett til permisjon vil riktignok i mange tilfeller ha rett til lønn fra arbeidsgiver eller inntektskompensasjon fra NAV under fraværet, de økonomiske betingelsene under permisjon reguleres ofte av folketrygdloven.

Vil du lære mer om permisjoner ? Prøv vårt nettkurs: Permisjoner

Ugyldig fravær er brudd på arbeidsavtalen

Ugyldig fravær i arbeidstiden er brudd på arbeidsavtalen fra arbeidstakers side, som gir arbeidsgiver anledning til å reagere. Arbeidsgivers reaksjon må være forholdsmessig, det vil si tilpasset pliktbruddet.

Mer om dette temaet finner du i Sticos Oppslag under emnene Arbeidstakers rett til permisjon, Velferdspermisjoner og Ugyldige fravær i arbeidstiden. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager! Registrer deg her! 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.