Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik kan arbeidsgiver dekke trening uten at du må skatte av det

- rådgiver i Sticos

Enhver fordel vunnet ved arbeid er i utgangspunktet skattepliktig, men her finnes det som alltid noen unntak. Når det gjelder trening som arbeidsgiver dekker er det flere muligheter for at dette kan være skattefritt for deg som ansatt.

Mange arbeidsgivere ønsker at sine ansatte skal være fysisk aktiv og holde seg i form, blant annet for å redusere risikoen for fravær i forbindelse med sykdom og skader. De oppfordrer, og legger derfor til rette for at de ansatte får mulighet til å trene.

Rimeligere treningsavgift for de ansatte

Det er ikke uvanlig at enkelte bedrifter inngår avtaler med treningssentre om at deres ansatte får trene på senteret til rabattert pris. I utgangspunktet så er jo det en fordel de ansatte oppnår ved å jobbe hos akkurat den arbeidsgiveren, og vil dermed være en skattepliktig privat fordel. Dette vil imidlertid kunne være skattefritt dersom rabatten som gis ikke går ut over det andre kunder kan oppnå ved tilsvarende ordninger. Vanlige bedriftsavtaler med treningssentre er typiske eksempler på slike rabattordninger som er skattefrie.

Trening for å forebygge skader

Treningsutgifter kan også være skattefritt for yrkesgrupper som har spesielt belastende arbeidsoppgaver, når treningen har til hensikt å forebygge skader, sykdom og belastningslidelser som den aktuelle yrkesgruppen er spesielt utsatt for. Forutsetningen for skattefritaket er at treningen er i samarbeid med for eksempel fysioterapeaut, at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget og at treningsformen begrenses til det som er nødvendig for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer. Vanlige medlemskap på treningssenter, kvalifiserer ikke til skattefritak.

Lær mer om naturalytelser med vårt nettkurs: Innføring i naturalytelser

Trening som velferdstiltak - fellestrening

Dekning av kostnader til trening kan også være skattefritt dersom treningen anses som et rimelig velferdstiltak. I dette ligger at tiltaket har som hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. For at man skal være omfattet av skattefritaket er det videre krav om at alle eller en betydelig gruppe ansatte har reell mulighet til å benytte seg av tiltaket, og at treningen foregår i fellesskap.

Mange bedrifter har eget bedriftsidrettslag, og har kanskje faste ukentlige treninger i fotball, innebandy eller lignende. Arbeidsgivers dekning av kostnader for bedriftsidrettslaget regnes normalt som skattefritt velferdstiltak, og utløser derfor ikke skatteplikt for de ansatte.

Treningsrom på jobb

En annen måte å oppfordre ansatte til å holde seg i form som i tillegg er skattefri, er dersom arbeidsgiver har eget treningsrom i egne lokaler på jobb. Ansatte kan benytte dette skattefritt, selv om de trener individuelt.

Gave via arbeidsgiver

Alle naturalytelser kan gis som gave til ansatte innenfor den skattefrie gaveordningen. Det vil si at arbeidsgiver kan gi gaver med inntil 5 000 kr pr. år uten at dette blir skattepliktig. Dekning av medlemskap på treningssenter vil kunne være en slik skattefri gave som de ansatte kan få.

Regelveket rundt trening og naturalytelser finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang kan du 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.