Hopp til innhold

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 2024

- Advokat og rådgiver i Sticos

Det er viktig at arbeidsgiver holder seg oppdatert på alle endringer i arbeidsmiljøloven, for å kunne oppfylle pliktene sine overfor arbeidstaker og ikke begå lovbrudd.

Det er gjort flere endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. januar 2024, og ytterlige lovendringer iverksettes fra 1. juli 2024.

Bli med på Sticos livekurs om endringene i arbeidsmiljøloven den 17. januar 2024, fra klokken 09.00 til 10.00. I livekurset gjennomgår vi endringene i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar 2024. Les mer og meld på kurs her

Endringer som gjelder fra nyttår

Er du arbeidsgiver/leder, tillitsvalgt eller verneombud? I så fall er arbeidsmiljøloven et verktøy i arbeidsutførelsen din. Kunnskap om gjeldende regelverk gir bedre forutsetninger for å ta riktige valg.

Er du kjent med regelendringene i punktlisten her?

  • Flere virksomheter enn tidligere skal ha verneombud. Virksomheter som har fem eller flere arbeidstakere skal som hovedregel ha verneombud fra 2024.

  • Flere virksomheter enn før er forpliktet til å opprette arbeidsmiljøutvalg. Det skal velges arbeidsmiljøutvalg i virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 30 arbeidstakere. Det skal også opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mellom 10 og 30 arbeidstakere dersom en av partene i virksomheten krever det, eller i tilfeller der Arbeidstilsynet pålegger det.

  • Virksomheter som er del av et konsern får utvidede arbeidsgiverplikter. Det skal opprettes et samarbeidsorgan eller annen tilsvarende samarbeidsform i konsern med virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, for informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet.

  • I tilfeller der arbeidsgiver tilhører et konsern, er ikke oppsigelse lenger saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i andre virksomheter i konsernet.

  • Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold av en arbeidsgiver i et konsern, har fortrinnsrett til ny ansettelse i andre virksomheter i konsernet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

  • Det blir kun ett innslagstidspunkt for når en arbeidstaker har rett til fast ansettelse etter sammenhengende midlertidig ansettelse. Endringen gir en midlertidig ansatt arbeidstaker rett til fast ansettelse etter tre år, fireårsregelen fjernes.

  • Fra 1. juli 2024, gjelder i tillegg nye krav til arbeidsavtalens innhold og frist for inngåelse. Reglene for inngåelse av skriftlig avtale om prøvetid endres også, med mer.

Uansett, fortvil ikke. Vi i Sticos lever for kunnskapsspredning og oppdaterer deg gjerne på de nevnte endringene i tillegg til noen flere, meld deg på vårt nettkurs: Nye regler i arbeidsmiljøloven 2024

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.