Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Personalrabatter

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidstakere kan få skattefri personalrabatt på kjøp av varer og tjenester som arbeidsgiver omsetter.

Hva er personalrabatt?

Enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet er skattepliktig, med mindre det er gitt særskilt skattefritak. Rabatter den ansatte mottar i arbeidsforholdet er derfor i utgangspunktet skattepliktige, men det finnes unntak.

Reglene om skattefrie personalrabatter gjelder både for ansatte og styremedlemmer. Regelverket gjelder ikke for aksjonærer som ikke er ansatt, men pensjonister kan omfattes.

Hva må til for at personalrabatten kan være skattefri?

Personalrabatt er skattefri når rabatten ikke overstiger kr 8 000 pr. inntektsår, forutsatt at varen eller tjenesten omsettes i virksomheten.

Rabatter som gis ansatte innen samme konsern behandles etter reglene om personalrabatter. Rabatt hos tredjeparter (f.eks. kunder eller leverandører) kan også omfattes av reglene om personalrabatt, hvis varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller et annet selskap i konsernet.

Omsetningsverdi

Varen eller tjenesten verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Med omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet menes den prisen som er allment tilgjengelig for forbrukere for samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet.

Når personalrabatten er skattefri, skal ikke fordelen innrapporteres eller være med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dersom vilkårene for skattefritak for øvrig er oppfylt, men rabatten overstiger beløpsgrensen på kr 8 000, blir bare det overskytende trekk- og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Gaver i arbeidsforhold og personalrabatt

Skattefrie gaver til ansatte og personalrabatt kan kombineres så lenge vilkårene er oppfylt. Ønsker du å gå mer i dybden på temaet har vi også egne nettkurs om reglene for personalrabatter og gaver i arbeidsforhold.

Regelverket om personalrabatter finner du alltid oppdatert i Sticos Oppslag.
Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager!

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.