GRFS


GRFS er en standard som gir autoriserte regnskapsførere føringer for hvordan de skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Dette er et krav i regnskapsførerloven. 

Sticos Oversikt er et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring som hjelper deg etterleve GRFS ved at arbeidet du gjør for dine kunder systematiseres og dokumenteres.

Les mer om Sticos Oversikt