GRFS


GRFS er en standard som gir autoriserte regnskapsførere føringer for hvordan de skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Dette er et krav i regnskapsførerloven. 

Sticos Oversikt er et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring som hjelper deg med å etterleve GRFS.

Les mer om Sticos Oversikt