Kvalitetskontroll av regnskap


Kvalitetskontroll påser at regnskapsførervirksomheter drives forsvarlig og gir trygghet for at lover og regler følges. Etterlevelse blir lekende lett med Sticos Oversikt - et nettbasert verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring. Sticos Oversikt ivaretar lovpålagt dokumentasjon av utførte kontroller og utført arbeid. Kan brukes både på medarbeider- og oppdragsnivå.


Les mer om Sticos Oversikt