Hopp til innhold

Har du fått med deg alle endringene i arbeidsmiljøloven?

- Advokat og rådgiver i Sticos

Det er viktig at arbeidsgiver holder seg oppdatert på alle endringer i arbeidsmiljøloven, for å kunne oppfylle pliktene sine overfor arbeidstaker og ikke begå lovbrudd.

Det er gjort flere endringer i arbeidsmiljøloven i 2023, og flere lovendringer er på vei.  

Endringer i arbeidsmiljøloven 2023

Er du arbeidsgiver/leder, tillitsvalgt, verneombud eller driver med innleie eller utleie av arbeidskraft? I så fall er arbeidsmiljøloven et verktøy i arbeidsutførelsen din.

  •  arbeidsmiljøloven fikk en ny regel i år, om at arbeidsgiver som hovedregel må ansette arbeidstaker på heltid. Bestemmelsen innebærer ikke et generelt forbud mot deltidsansettelse, men loven har fått noen nye saksbehandlingsregler som gjelder dersom arbeidsgiver har behov for å ansette på deltid.
  • innleiereglene endres fra 1. april. Arbeidsgivers adgang til å leie inn arbeidstaker begrenses da. Virksomheter som leier inn arbeidskraft, må dermed vurdere om avtalene de har inngått fortsatt er lovlig. Eksempelvis vil det være forbudt å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo.
  • det er planer om å endre reglene for hvilke opplysninger som må inntas i den skriftlige arbeidsavtalen og for når avtalen må foreligge, samt reglene for prøvetid

Uansett, fortvil ikke. Vi i Sticos lever for kunnskapsspredning og oppdaterer deg gjerne på de nevnte og mange flere av lovendringene som er vedtatt eller som er på vei.

Her finner du relevante kurs innen arbeidsrett