FAGSTOFF > Kommune

Ny kompensasjonsmelding Ny kompensasjonsmelding

Ny kompensasjonsmelding

Fra 1. januar 2023 skal kompensasjonsberettigede virksomheter og kommuner ta i bruk ny skattemelding for mva-kompensasjon.