Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen)

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen)

Fra 1. januar 2017 ble den gamle omsetningsoppgaven erstattet av en ny skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen.

John Skogan, rådgiver i Sticos

Skattemeldingen

Fra 1. januar 2017 ble omsetningsoppgaven erstattet av en ny skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Den nye skattemeldingen for merverdiavgift inneholder 19 poster mot 11 poster i den gamle omsetningsoppgaven. Blant endringene er at eksport av varer og tjenester skal inn på en egen post. Det samme gjelder beregnet merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter og gull. Den største nyheten er egne poster for beregnet merverdiavgift ved innførsel av varer, se emnet Innførsel av varer i Sticos Oppslag for nærmere om innførsel av varer.

RF0002, skattemelding mva alminnelig næring Trykk på skjemaet for å se større versjon

Forklaring til de ulike postene:

Post Beskrivelse
1 Omsetning og uttak som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Omsetning før registreringsgrensen oppnås for registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal også tas med i post 1. I tillegg omfattes intern omsetning mellom selskaper som inngår i fellesregistrering.
2 Omsetning og uttak som er omfattet av merverdiavgiftsloven. I tillegg inngår kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet og innførsel av varer. Post 2 skal dermed utgjøre summen av grunnlagene i post 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12.
3 Grunnlaget for utgående merverdiavgift med 25 % og beregnet merverdiavgift av grunnlaget.
4 Grunnlaget for utgående merverdiavgift med 15 % og beregnet merverdiavgift av grunnlaget. I tillegg inngår salg av viltlevende marine ressurser med 11,11 % mva.
5 Grunnlaget for utgående merverdiavgift med 12 % og beregnet merverdiavgift av grunnlaget.
6 Grunnlaget for utgående merverdiavgift ved innenlands omsetning og uttak med 0 %. Dette omfatter innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som er fritatt for mva, som f.eks. aviser, bøker i siste omsetningsledd og brukte kjøretøy. Ved avgiftsfritt salg av transporttjenester direkte til eller fra steder i utlandet, skal både innenlandsk og utenlandsk del av transporten inngå i denne posten.
7 Grunnlaget for innenlands omsetning ved omvendt avgiftsplikt med 0 %. Dette omfatter innenlands salg av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet.
8 Grunnlaget for utgående merverdiavgift med 0 %. Posten omfatter omsetning fritatt for merverdiavgift etter Merverdiavgiftsloven §§ 6-21 til 6-22, dvs. eksport av varer og tjenester.
9 Grunnlaget og beregnet merverdiavgift med 25 % ved innførsel av varer. Dette gjelder innførsel av varer som omfattes av omvendt avgiftsplikt.
10 Grunnlaget og beregnet merverdiavgift med 15 % ved innførsel av varer. Dette gjelder innførsel varer som omfattes av omvendt avgiftsplikt.
11 Grunnlaget med 0 % ved innførsel av varer. Dette gjelder innførsel av varer som omfattes av omvendt avgiftsplikt.
12 Grunnlaget og beregnet merverdiavgift med 25 % ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt. Dette omfatter fjernleverbare tjenester. I tillegg inngår også grunnlaget og beregnet merverdiavgift med 12 % ved kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt.
13 Grunnlaget og beregnet merverdiavgift med 25 % ved omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp av varer og tjenester. Dette omfatter innenlands kjøp av klimakvoter og gull.
14 Fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift med 25 %. Dette omfatter fradragsberettiget innenlands merverdiavgift, herunder fradragsberettiget merverdiavgift ved snudd avregning for kjøp av gull og klimakvoter.
15 Fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift med 15 % (næringsmidler) og 11,11 % (viltlevende marine ressurser).
16 Fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift med 12 %.
17 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift med 25 %. Her inngår både merverdiavgift på innførte varer beregnet ved omvendt avgiftsplikt og av tolletaten, samt på fjernleverbare tjenester. I tillegg inngår kjøp av tjenester fra utlandet med omvendt avgiftsplikt med 12 %.
18 Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift med 15 %. Her inngår både merverdiavgift på innførte varer beregnet ved omvendt avgiftsplikt og av tolletaten
19 Her framkommer summen av postene 3, 4, 5, 9, 10, 12 og 13 med fradrag av summen av postene 14, 15, 16, 17 og 18. Denne vil vise merverdiavgift å betale eller merverdiavgift til gode.

Sticos holder deg oppdatert: