ÅRSOPPGJØR


Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Oppgjøret omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, samt den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Opphevet krav til årsberetning for små foretak Opphevet krav til årsberetning for små foretak

Opphevet krav til årsberetning for små foretak

Små foretak har ikke lenger krav til årsberetning, men har i stedet fått et nytt notekrav om fortsatt drift. Her er noen spørsmål og svar i...
Feil i tidligere årsregnskap – hva nå? Feil i tidligere årsregnskap – hva nå?

Feil i tidligere årsregnskap – hva nå?

Det hender selvfølgelig at det kan bli feil i regnskapene. Kanskje blir det ikke oppdaget før regnskapet er godkjent og sendt inn. Hvilke...
12

TEMA