Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Feriepenger av dagpenger

Feriepenger av dagpenger

Midlertidig ordning om feriepenger på dagpenger er vedtatt. Det betyr at permitterte arbeidstakere nå får dekket inn feriefritiden sin.

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

I forbindelse med korona-pandemien så vil mange arbeidstakere i år oppleve at feriepengene opptjent i fjor, ikke dekker inn lønnen for hele ferien i år. Det er nå vedtatt at permitterte arbeidstakere får beregnet feriepenger av dagpengene og kan se frem til full feriefritid i år.

Vi har to forhold:

1) Beholde dagpenger under ferieavvikling

Regelverket om at de som har mottatt dagpenger i mer enn et år kan taf erie med dagpenger, består. Det vil si at de som mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan beholde dagpengene i inntil fire uker uten å være tilgjengelig for arbeid. 

2) Midlertidig endring om feriepenger av dagpenger

Det er nå vedtatt at de som har mottatt dagpenger i 2020 og 2021, skal få beregnet feriepenger av dagpengene med 10,2 % i perioden.

Det opprinnelige forslaget om beregningsperiode og maksimale feriepenger ble endret i vedtaket.

Endringen gjelder likevel ikke de som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021. De vil få fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker tar ferie iht. ferielovens bestemmelser. Arbeidstaker kan velge å ta ut avtalte feriedager uavhengig av feriepengeopptjening, men må minimum ta ut de pliktige feriedagene. Opptjente feriepenger fra 2020 skal dekke lønnsbortfallet for ferieuttaket i år.

Pliktige feriedager regnes ut slik:

Daglønn kan f.eks. være Månedslønn / 21,67 eller Timelønn X gjennomsnittlig antall timer pr dag.

Pliktige feriedager er totale feriepenger opptjent i fjor / daglønn i år.

Eksempel: Arbeidstaker har vært permittert fra mars/april og har en daglønn på kr 1 500.

Daglønn kr 1 500
Grunnlag feriepenger fra arbeidsgiver kr 89 000
Feriepenger fra arbeidsgiver (12 % av kr 89 0000) kr 10 680
* Feriepenger fra NAV, eventuelt andre arbeidsgivere  kr 25 000
Totalte feriepenger opptjent i fjor kr 35 680
Pliktige feriedager (35680/1500) 23 feriedager
* Med en daglønn på kr 1 500 så vil kr 25 000 være for høyt, men arbeidstaker kan ha hatt flere arbeidsgivere og derav fått mer feriepenger.  


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: