Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2022: Skatte- og avgiftssatser

Statsbudsjettet 2022: Skatte- og avgiftssatser

Forslag til statsbudsjett for 2022 er nå lagt frem. Her kan du se hvordan det påvirker blant annet minstefradrag, trygdeavgift, formueskatt og skatt på alminnelig inntekt for neste år.

Terje Brovold, rådgiver i Sticos

Skatte- og avgiftssatser 2021 Forslag 2022
     
INNTEKTSSKATT

 

 

Personlige skattytere

22 %

22 %

Personlige skattytere i Finnmark/Nord-Troms

18,5 %

18,5 %

Aksjeselskaper

22 %

22 %

 

 

 

TRYGDEAVGIFT *

 

 

Lav sats

5,1 %

5,1 %

Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 

8,2 %

8,2 %

Høy sats (næringsinntekt)

11,4 %

11,4 %

 

 

 

TRINNSKATT

 

 

Trinn 1 innslagspunkt

184 800 kr

190 350 kr

Sats

1,7 %

1,4 %

Trinn 2 innslagspunkt

260 100 kr

267 900 kr

Sats

4,0 %

3,8 %

Trinn 3 innslagspunkt

651 250 kr

670 800 kr

Sats

13,2 %

13,2 %

Trinn 3 innslagspunkt i Finnmark og Nord-Troms

651 250 kr

670 800 kr

Sats

11,2 %

11,2 %

Trinn 4 innslagspunkt

1 021 550 kr

1 052 200 kr

Sats

16,2 %

16,2 %

 

 

 

FORMUESSKATT

 

 

Bunnfradrag

1 500 000 kr

1 600 000 kr

Sats (Stat og kommune)

0,85 %

0,85 %

 
PERSONFRADRAG

52 450 kr

54 000 kr

 

 

 

MINSTEFRADRAG 
 

 

Sats lønnsinntekt

46 %

48 %

Sats pensjonsinntekt

37 %

40 %

Minimum

4 000 kr

4 000 kr

Maksimum (penjsonsinntekt)

88 700 kr

90 800 kr

Lønnsfradrag

31 800 kr

31 800 kr

Maksimum (lønnsinntekt mv.)

106 750 kr

109 950 kr

 

 

 

JOBBFRADRAG FOR UNGE UNDER 30 ÅR **
 

 

Maksimalt beløp

-

23 500

Nedtrapping

-

300 000

Sats

-

10 prosent

 

 

 

SÆRSKILT SKATTEFRADRAG I
FINNMARK OG NORD-TROMS

15 500 kr

15 500 kr

 

 

 

FISKER- OG SJØMANNSFRADRAG
 

 

Sats

30 %

30 % 

Øvre grense for fiskefradrag

150 000

150 000

Øvre grense for sjømannsfradrag

80 000

80 000

 

 

 

FRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTIGENTER OG GAVER
 

 

Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontigent

3 850

3 850 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

50 000

50 000

 

 

 

FORELDREFRADRAG
 

 

Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år.

25 000

25 000

Tillegg pr. barn utover det første

15 000

15 000

 

 

 

REISEFRADRAG ***

 

 

Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 

23 900

14 000/23 900

Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted

1,56 kr

1,65 kr

Kilometersats ved reiselengde over 50 000 km

0,76 kr

1,65 kr

 

 

 

SKATTEFRADRAG PENSJONSINNTEKT
 

 

Maksimalt beløp

32 620

33 400

Nedtrapping, trinn 1

 

 

Innslagspunkt

206 050

210 950

Sats

16,7 %

16,7 %

Nedtrapping, trinn 2

 

Innslagspunkt

310 700

318 000

Sats

6,0 %

6,0 %

 

 

 

SÆRFRADRAG ENSLIG FORSØRGER

51 804

52 476

 

 

 

BSU FOR UNGDOM UNDER 34 ÅR 

 

 

Skattefradrag av spart beløp

20 %

20 %

Maksimalt sparebeløp pr. år

27 500 kr

27 500 kr

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

 

 

 

FRIKORT

60 000

61 800

 

 

 

SKATTEFRI LØNN/GODTGJØRELSE FRA ENKELTARBEIDSGIVERE

 

 

Fra vanlige bedrifter inntil

1 000 kr

1 000 kr

Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig

6 000 kr

6 000 kr

Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger og lag

10 000 kr

10 000 kr

 

* Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr. 61 450 (kr 59 650 i 2021). Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger grensebeløpet.
** Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.
*** Bunnbeløpet differensieres geografisk etter SSBs sentralitetsindeks. Skattytere bosatt i kommuner i sentralitetsklasse 4-6 gis et bunnbeløp på 14 000 kroner. Skattytere bosatt i sentralitetsklasse 1-3 gis et bunnbeløp på 23 900 kroner. Skattytere bosatt i annet EØS-land gis et bunnbeløp på 14 000 kroner, tilsvarende sentralitetsklasse 4-6.

 

Hold deg oppdatert på aktuelt fagstoff og nyheter.

Klikk her for å melde deg på Sticos sitt nyhetsbrev.
Du velger selv hvilke interesseområder du ønsker å motta fagstoff om.

 

Print

Sticos holder deg oppdatert: