Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Dette er du forpliktet til når du har en ledig stilling

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Stadig flere virksomheter lyser offentlig ut ledig stilling, viser NAVs bedriftsundersøkelse 2019.

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere å informere sine arbeidstakere og innleide om ledig stilling i virksomheten. Denne plikten kan arbeidsgiver eksempelvis oppfylle ved å legge utlysningsteksten ut på virksomhetens intranett eller ved å sende ut e-post. Kjennskap til ledige stillinger, gjør det mulig for arbeiderne å benytte seg av fortrinnsrett.

Sticos Personal hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. Enkelt for både ledere og ansatte

Ledig stilling skal som hovedregel meldes til NAV

I tillegg plikter alle arbeidsgivere, ifølge arbeidsmarkedsloven, å melde ledig stilling til NAV. Unntak gjelder blant annet hvis det settes noen inn i stillingen med en gang. Oppfyllelse av meldeplikten har til hensikt å gjøre det kjent for NAV at det finnes ledig stilling, slik at NAV kan oppfylle sine plikter.

Offentlig utlysning hovedregelen i offentlig sektor

Arbeidsgivere i stat og kommune står ikke i samme grad som arbeidsgivere i privat sektor fritt til å sette noen med en gang inn i ledig stilling. Arbeidsgiverne i stat og kommune er bundet av kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet er hovedregelen om at virksomheten ikke står fritt til å ansette den nest best kvalifiserte eller velge fritt blant søkerne, den best kvalifiserte arbeidssøkeren skal få tilbud om stillingen. Offentlig utlysning er et ledd i å oppfylle kvalifikasjonsprinsippet, fordi offentlig utlysning bidrar til å gjøre det kjent blant mulige kandidater at det finnes en ledig stilling, slik at et godt søkertilfang kan oppnås.

For arbeidsgivere i statlig sektor, fremgår plikten til å utlyse offentlig også direkte av statsansatteloven.

GRATIS E-BOK: Dette må du vite før du skal si opp en arbeidstaker

Virksomheter i det offentlige best på offentlig utlysning

I NAVs bedriftsundersøkelse 2019 kommer det frem at andelen virksomheter som lyste ut offentlig sist gang de hadde ledig stilling er 62 prosent. Dette er en økning i forhold til de siste årene.

Med offentlig utlysning menes i undersøkelsen at den ledige stillingen må den ha stått i et trykt medium, være registrert i en stillingsdatabase på internett, være utlyst via virksomhetens egen hjemmeside, på sosiale medier eller registrert som ledig stilling hos NAV.

Best til å utlyse stillinger offentlig er virksomheter innenfor offentlig forvaltning. Hele 91 prosent oppga at det ble benyttet en offentlig rekrutteringskanal ved sist ansettelse. 

Hvor stor andel av ledige stillinger som utlyses offentlig, er interessant fordi det gir oss et inntrykk av hvor gjennomsiktig arbeidsmarkedet er, om nettverk står sentralt for utsiktene til arbeid og om arbeidsmarkedsstatistikken til NAV gir et godt bilde av etterspørselen etter arbeidskraft. Arbeidsmarkedsstatistikken dekker nemlig en høy andel av de offentlig utlyste stillingene.

Valg av rekrutteringskanal endrer seg

Bedriftsundersøkelsen viser videre at bruken av annonsering i trykte aviser og tidsskrifter er nedadgående, til fordel for kanaler som internett og sosiale medier.

Valg av rekrutteringskanal vil naturligvis påvirke hvor godt målgruppen treffes. Fordeler med digitale løsninger som stillingsdatabaser, er at arbeidssøkere gjerne har lagt inn e-post varsel for passende stillinger, noe som gjør det lettere å nå målgruppen.

Virksomheter som ikke benytter seg av en offentlig rekrutteringskanal ved sist ansettelse, rekrutterte typisk internt, gjennom eget nettverk, ved at kandidaten selv tok kontakt eller benyttet CV-database eller bemanningsbyrå.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.