Sticos Fagstoff

Korona: Enkelte naturalytelser kan nå være skattefrie

Korona: Enkelte naturalytelser kan nå være skattefrie

Hvordan skal du behandle naturalytelser for dine ansatte under Koronapandemien? Er naturalytelser fremdeles skattepliktig ved f.eks. permittering? 

Arne-Marius Berg, rådgiver i Sticos

Koronapandemien har ført til at mange arbeidsplasser har iverksatt unntakstilstand og innført ordninger med hjemmekontor. Svært mange sitter i disse dager fortsatt på hjemmekontor på ubestemt tid. Dette har ført til restriksjoner i måten vi jobber, samhandler og ikke minst omgås med våre kolleger på.

Lovverket – Har det endret seg for naturalytelser?

Mange arbeidsgivere har valgt å tilpasse seg med å tilrettelegge for en ny og annerledes arbeidshverdag, hvor man jobber igjennom andre plattformer enn de tradisjonelle. Selv om viruset fortsetter å herje, har det ikke blitt foreslått eller vedtatt endringer i skattereglene for naturalytelser. Skattedirektoratet er imidlertid av den oppfatning at utbruddet av kornaviruset medfører at fordelen av enkelte naturalytelser bør vurderes på en annen måte, jf. prinsipputtalelsen av 31.03.2020. Det vil med andre ord si at lønnsmedarbeideren fortsatt skal forholde seg til regelverket som gjaldt før koronaen inntraff. Slik at du som jobber med å sende inn a-meldingene fra kjøkkenbordet skal løse de ulike situasjonene som oppstår med utgangspunkt i gjeldende regelverk.

Utvalgte ytelser – Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon (telefon og bredbånd) kan være skattefritt på grunn av korona. I en normal situasjon er disse ytelsene skattepliktig, men en prinsipputtalelse fra skattedirektoratet fastslår at korona utgjør en ekstraordinær situasjon slik at enkelte ytelser bør vurderes annerledes.

Disse vilkårene må være oppfylt for at fordelen ikke skal være skattepliktig

  • Tiltaket må være midlertidig

  • Tiltaket må være forholdsmessig (kost/nytte-vurdering)

  • Tiltaket må være egnet til å begrense smitte

  • Tiltaket iverksettes for å opprettholde driften til arbeidsgiver under koronapandemien

Skattedirektoratet mener at virksomheten selv er nærmest til å foreta en vurdering på tiltak som er nødvendige for å opprettholde driften på et normalt nivå igjennom denne unntakstilstanden. Slik at det etter en skjønnsmessig vurdering fra virksomheten selv blir avgjørende for om ytelsen vil utløse skatteplikt eller ikke. De som allerede hadde ordningen før korona, skal rapporteres som tidligere. Ansatte som normalt ikke tar med seg sin jobbtelefon hjem, gis adgang til det uten rapportering.

Hva med firmabilen?

Hvis den ansatte hadde firmabilordning før korona og fortsatt benytter seg av bilen privat er det fortsatt vanlig skatteplikt på lik linje som tidligere, med rapportering for hver påbegynt måned. Selv om bruken og hyppigheten har blitt kraftig endret, gir korona i seg selv ingen adgang til å ikke gjennomføre fordelsbeskatning med tilhørende trekk. Det avgjørende momentet i vurderingen er om bilen er stilt til disposisjon for arbeidstaker til privat bruk.

Hvordan blir det for permitterte? 

Hvis den ansatte er permittert – skal det rapporteres og hvordan blir det med trekket? A-meldingen skal leveres som vanlig og den ansatte skal innrapporteres for bilen, EKOM og forsikringer som vanlig så lenge naturalytelsene fortsatt er stilt til disposisjon for arbeidstaker. Det oppstår imidlertid en spesiell situasjon ved at arbeidsgiver kanskje ikke har noe å trekke i ved innrapporteringen. Arbeidsgiver må likevel rapportere naturalytelsene. Når NAV overtar betalingen under permitteringen, vil arbeidsgiver mangle midler for å gjennomføre trekket. Arbeidsgiver er fortsatt pliktig til å beregne arbeidsgiveravgift av ytelsene som før. Arbeidsgiver er i tillegg pliktig til å kontakte skattekontoret når forskuddstrekket ikke lar seg gjennomføre. En konsekvens av manglende innbetaling av forskuddstrekk kan være at den ansatte får restskatt når skatteoppgjøret kommer året etter. Dette bør man være tydelig på i kommunikasjon med ansatte.

Hva bør arbeidsgiver gjøre? 

Sticos anbefaler imidlertid firmabilavtale når en arbeidstaker begynner å disponere firmabilen. I denne avtalen må det avklares hva som skjer under permittering, permisjon, ferier og andre særlige tilfeller hvor arbeidstaker for en lengre periode ikke benytter seg av kjøretøyet. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid inngå en skriftlig avtale om at firmabilen i koronatiden skal opphøre. Det vil si at man inngår en avtale om at fordelen opphører under korona med umiddelbar virking. Dette kan dokumenteres i form av utskrift av kjørebok, kilometerstand før og etter, slik at det ikke er noen tvil om at bilen ikke har vært benyttet i en kortere angitt periode. Har bilen derimot blitt brukt deler av måneden til privat kjøring blir det vanlig firmabilbeskatning.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: