Unge er ekstra utsatt for arbeidsulykker

Unge er ekstra utsatt for arbeidsulykker

Tar du som arbeidsgiver ansvar for at ungdom med sommerjobb får innføring i HMS-reglementet i virksomheten din?

Kristin Grindstad, rådgiver i Sticos

LOs sommerpatrulje besøker hvert år ungdom som har sommerjobb. Målet med dette er å sjekke om alt er på stell og at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges av arbeidsgiver. Hovedfokus er arbeidskontrakter, lønn, arbeidstid og feriereglement og om de unge har kjennskap til sine rettigheter. Men hva med HMS-fokuset på arbeidsplassen? Er du ditt ansvar bevisst?

Hvorfor må du som arbeidsgiver ha et spesielt fokus på ungdommene og HMS?

Vi har hvert år dessverre altfor mange arbeidsulykker i Norge, og ungdom er overrepresentert. Dette på tross av at myndighetene er strenge på at vi skal være trygge på arbeidsplassen vår. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften pålegger alle arbeidsgivere et utstrakt HMS-ansvar.

Det ble i 2016 utført en nordisk studie som har sett på risikoen for å oppleve en ulykke blant unge arbeidstakere. Den viser at denne gruppen har dobbelt så stor sjanse for å oppleve en ulykke som eldre arbeidstakere har. Risikoen for andre arbeidsrelaterte plager er også betydelig høyere for denne aldersgruppen.

LES OGSÅ: Med Sticos HMS-system får du en støttespiller som hjelper deg og din virksomhet med å tilfredsstille kravene i alle gjeldende lover, regler, forskrifter og rutiner.

Derfor er unge ekstra utsatt

Unge arbeidstakere er en sårbar gruppe blant annet fordi:

 • de mangler erfaring fra arbeidslivet
 • de kjenner ikke spillereglene godt nok
 • er usikre på hva som kan aksepteres
 • de er ofte ivrige etter å gjøre en god jobb, og kan derfor være tilbøyelige til å ta noen snarveier
 • de mangler i tillegg en bevissthet rundt det å tenke trygt arbeidsmiljø og at det er lov å stille spørsmål.

Som arbeidsgiver har du derfor et særskilt ansvar for å introdusere disse ungdommene for HMS-regelverket i din virksomhet, deres sikkerhetsrutiner, samt gi dem tilstrekkelig opplæring i den faktiske arbeidsoppgaven de skal utføre. Det er vel så viktig å investere nok tid til opplæring og gjennomgang av sikkerhetsrutiner når du tar inn dine unge sommervikarer for en kort periode på sommeren. De er jo tatt inn i virksomheten for å sikre forsvarlig drift gjennom sommeren.

Vi ser at jo større virksomheten er jo større fokus er det på HMS-arbeidet. Men det fritar ikke små arbeidsgivere for ansvaret for å sørge for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

LES OGSÅ: Varsling – har dere rutinene på plass?

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

Punkter som er med på å redusere risikoen for arbeidsulykker blant dine sommerjobbvikarer:

 • Tilstrekkelig opplæring i det som ungdommen konkret skal jobbe med
 • Gå nøye gjennom sikkerhetsrutiner og prosedyrer generelt i virksomheten
 • Gå gjennom gjeldende rutiner hvis ulykken likevel skulle være ute
 • Kommuniser at det er lov å si nei hvis en opplever at arbeidsoppgaven er utrygg
 • Kommuniser at det er lov å spørre hvis det er noe en er usikker på
 • Etabler en fadderordning slik at ungdommen vet at han eller hun har noen å spørre
 • Repeter rutiner og regler for de som hadde sommerjobb i fjor, og spør om de trenger en oppfriskning av arbeidsoppgavene

Lykke til med inntaket av årets sommervikarer!

Kilder: Arbeidstilsynet og Dagens medisin

LES OGSÅ: Trenger du faglig påfyll? Se vår fyldige kursoversikt

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x