Sticos Fagstoff

Gjelden øker i høy takt i Kommune-Norge

Gjelden øker i høy takt i Kommune-Norge

Tall fra SSB viser at gjelden i norske kommuner øker i raskt tempo. Gjelden utgjorde 544,2 milliarder kroner i november 2019 for kommuneforvaltningen.

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

Veksten i innenlandsk lånegjeld for siste tolv måneder fra november 2019 viser en økning på 7,8 prosent, opp fra 7,6 prosent fra måneden før. Kommunal gjeldsvekst har sammenheng med investeringene, siden kommuner ikke kan finansiere ordinær drift med lån etter kommuneloven.

Prøv Sticos Oppslag Kommune: Et faglig oppslagsverk for regnskap, lønn og personal i kommunal og fylkeskommunal sektor

Prognose investeringer

Analyser gjort av Menon Economics viser til at Kommune-Norge vil investere om lag 1,5 prosent mer i 2020.

Prognosene tilser en betydelig lavere vekst i investeringer enn den utviklingen vi har hatt de siste tolv årene, med en gjennomsnittlig investeringsvekst fra år til år på 4,6 prosent. Prognosene tilsier at den sterkeste investeringsveksten i kommunene fremover vil komme fra 2030, som er da man forventer den sterkeste økningen i andelen eldre i befolkningen.

SpørKOSTRA: Enkleste vei til riktig kontering

Prognose kommunegjeld

En gradvis voksende gjeld impliserer at det vil være et økt behov for kredittfinansiering fremover. I prognosene er andelen av investeringene som er kredittfinansiert relativt stabil over tid. Med økende investeringsaktivitet stiger imidlertid også behovet for nye lån. I 2020 tilsier gjeldsveksten alene at kommunene vil etterspørre 16 milliarder kroner i netto økt kredittfinansering i markedet, i tillegg vil de trenge finansering tilsvarende de 24 milliardene som de betaler i avdrag. I den grad lån trenger refinansiering vil dette komme på toppen.

Kilde Menon Economics.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: