Sticos Fagstoff

Fritak for moms for elektroniske tidsskrifter og bøker

Fritak for moms for elektroniske tidsskrifter og bøker

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker. Bakgrunnen for fritaket er å sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker.

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

Salg og utleie av bøker i siste omsetningsledd, altså når bøkene ikke skal selges videre, er fritatt for merverdiavgift. Tilsvarende gjelder også for salg av tidsskrifter i den grad tidsskriftet hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer. Mens omsetning av bøker og tidsskrifter i elektronisk versjon er merverdiavgiftspliktig etter dagens regler. Å laste ned tekst til et digitalt format som nettbrett, lesebrett, mobil eller PC er altså momsbelagt.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Samme typer publikasjoner

Da det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester som har samme innhold og bruksområde, foreslår regjeringen nå at gjeldende avgrensninger av fritakene for trykte tidsskrifter og bøker så langt de passer gis tilsvarende anvendelse for elektroniske tidsskrifter og bøker.

Det stilles ikke krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka, men det foreslåtte fritaket vil bare omfatte samme typer av publikasjoner som er omfattet av dagens fritak for trykte tidsskrifter og bøker.

Strømming og nedlastning av lydbøker

Strømming og nedlastning av lydbøker vil også omfattes av fritaket. Det foreslås også å åpne opp for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder som eksempelvis innslag av lyd og video.

Det foreslås ikrafttredelse fra 1. juli 2019.

 

Hold deg faglig oppdatert med Sticos Kurs

Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for akkurat din bedrift. 

Les mer om Sticos Kurs
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x