Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrevKorona: Dette er kompensasjonsordningen

Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Omsetningssvikt på minst 20 % i mars og 30 % i april - august gir grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader. Dette er hovedtrekkene i ordningen.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen omtaler den første kompensasjonsordningen. Se også artikkelen Korona: Dette er kompensasjonsordning 2

Komplisert regelverk i endring

Kompensasjonsordningen er nok ikke så «enkel å forstå og enkel å administrere» som finansministeren sa på pressekonferansen om ordningen 27. mars. Regelverket er komplisert, og har dessuten blitt endret for hver søknadsmåned med til dels tilbakevirkende kraft.

Les også: Korona - utfordringer med kompensasjonsordningen

Det kan derfor hende du bør sende ny korrigert søknad for måneder du allerede har søkt for. De største endringene kom ved åpning for søknader for april 15. mai, se artikkelen Korona: Mange endringer i kompensasjonsordningen for hvilke endringer som kom med tilbakevirkende kraft.

Også i forbindelse med åpning for søknader for mai kom det justeringer i modellen blant annet endringer som gjelder sesongbedrifter. Også disse endringene har virkning tilbake til mars. Du finner mer informasjon om hvordan sesongbedrifter beregner kompensasjonen i Sticos Oppslag.

30. juni ble ordningen utvidet til å gjelde juni, juli og august, og det kom samtidig endringer i beregningen som innebærer en nedtrapping i tilskuddet for disse månedene. 

Denne artikkelen beskriver hovedtrekkene i ordningen. I vårt oppslagsverk Sticos Oppslag finner du detaljene og en beregningsmodell som tar hensyn til alle endringer i modellen, også for sesongbedrifter.

Formålet med loven

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Se også Sticos sitt GRATIS webinar om kompensasjonsordningen. Les mer og få tilgang her

Hva er uunngåelige faste kostnader

Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:

 • Leie av næringslokale

 • Lys og varme

 • Renovasjon, vann og avløp

 • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.

 • Regnskap og revisjon

 • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.

 • Forsikring og avgifter på transportmidler

 • Kontingenter med skattemessig fradrag

 • Forsikringspremier

 • Netto rentekostnader

 • Nødvendige kostnader til fôr, lønn og veterinær ved tjenester hvor dyrehold inngår

Forskriften inneholder flere avgrensninger på hva som kan regnes som uunngåelige faste kostnader, som du bør sette deg inn i før du søker.

Les også: Korona - konsekvenser for regnskapet

Formel for beregning av kompensasjon

Ordningen skiller mellom bedrifter som er pålagt å stenge og bedrifter som ikke er pålagt å stenge. I utgangspunktet beregnes kompensasjonen slik:

 • Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %

 • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - egenandel) x 80 %

For juni og juli er støttefaktoren nedjustert til 70 % og for august ytterligere ned til 50 %. 

Egenandelen for mars er kr 10 000, for april er den kr 5 000, og fra mai er egenandelen fjernet.

Det er flere begrensninger fra denne beregningen i forskriften. Blant annet kan ikke tilskuddet bli større enn omsetningsfallet, og for selskap med underskudd i januar/februar 2020, må tilskuddet bl.a. måles opp mot resultatet i 2019. Var det underskudd i 2019 og i januar/februar 2020, kan det bli avkorting. 

I Sticos Oppslag kan du regne ut hvor mye du kan forvente å få i tilskudd basert på retningslinjene. 

Her finner du en oversikt over virksomheter som er pålagt å stenge 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Minstegrense og maksgrense for utbetaling

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.

 • Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år.

 • Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

 • Beregnet normalomsetning for månedene april til august 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i tilsvarende måned i 2019

I tillegg gjelder følgende minstegrense og maksgrenser for utbetaling:

 • Beregnet støttebeløp under 5 000 kroner utbetales ikke.

 • Absolutt tak for utbetaling av kompensasjon er 80 millioner kroner per måned for mars, april og mai. For juni og juli er det absolutte taket 70 millioner kroner, og for august er taket 50 millioner kroner. Beregnet kompensasjon mellom det absolutte taket og 30 millioner kroner avkortes med 50 %.

Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad. Det må likevel foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen.

Hvem gjelder ordningen for

Ordningen gjelder for skattepliktige registrerte foretak, med noen unntak:

 • Finansnæringen

 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

 • Olje- og gassutvinning

 • Foretak som er under andre støtteordninger som private barnehager og flyselskaper

 • Foretak uten ansatte*

 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

* Dette vilkåret gjelder ikke enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntekt. 

Les også: Nye frister for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter

Hvordan foregår søknadsprosessen

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i portalen, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.

Dette bør du finne frem før du søker.

Etterkontroll og bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor

Søker må på forespørsel kunne legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge ved bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020, dersom søkeren har mottatt tilskudd på mer enn kr 15 000 i en eller flere måneder. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Les mer om bekreftelse her: Korona: Bekreftelser til kompensasjonsordningen

Innsynsordning

På siden innsyn-kompensasjonsordning hos Skatteetaten er det oversikt over hvilke virksomheter som mottar støtte, hvor mye penger de får, og beregningsgrunnlag som:

 • samlede uunngåelige faste kostnader for perioden

 • faktisk omsetning for perioden

 • omsetning for tilsvarende periode i 2019

 • justeringsfaktor

For foretak som søker om tilskudd for april 2020 og senere perioder, kan også

 • faktisk omsetning i januar og februar 2019 og

 • faktisk omsetning i januar og februar 2020

gjøres tilgjengelig.

Søknad per måned

Det må sendes søknad for hver måned. Ordningen gjaldt i første omgang for mars, april og mai, men er forlenget med tre måneder, til og med august.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Regjeringen sanksjonerte loven om tilskuddsordningen fredag 17. april​


Sticos holder deg oppdatert: