Sticos Fagstoff

Ny digital skattemelding – dette mener Sticos

Ny digital skattemelding – dette mener Sticos

I høringssvaret til ny digital skattemelding stiller Sticos spørsmål ved skattyternes rettssikkerhet, implementeringshastigheten og om det er tid nok til reell forenkling.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Sticos har på oppfordring fra Skattedirektoratet avgitt høringssvar til forslaget om ny digital skattemelding. I høringsnotatet fra Skattedirektoratet går det fram at skattemeldingen ikke lenger skal være skjemabasert. Alle næringsopplysninger skal leveres i en samlet digital melding, og ikke lenger via næringsoppgaver med tilhørende underskjema. I vår artikkel Høringsnotat - Skattemeldingen på standardisert digitalt format kan du lese mer om innholdet i høringsnotatet.

Hovedregelen er at skattemeldingen skal leveres fra et årsoppgjørssystem eller regnskapssystem, og skal verken kunne tastes inn på Altinn, eller redigeres der for ny innsending. Enkelte grupper vil få unntak fra dette og vil få tilbud om å levere skattemelding i en portal.

LES OGSÅ: Fra 2020 kan næringsdrivende slippe å levere skatteskjema

Tidsaspektet – nok tid til god forenkling?

Etter opprinnelig plan skulle den nye skattemeldingen iverksettes med en skarp pilot for inntektsåret 2019 våren 2020. Framdriftsplanen er ifølge prosjektledelsen nå endret. Dette kom fram i møte i arbeidsgruppen for SIRIUS-prosjektet 20.6.2019, hvor Sticos deltar. Planen er nå at versjon 1 skal være klar våren 2021, etter prøvedrift høsten 2020. Sticos uttalte i høringssvaret at vi er skeptiske til at det er nok tid til reell forenkling, implementering, testing og opplæring av brukere på en god måte. Selv om fremdriftsplanen er endret, mener vi fortsatt at det er et ambisiøst prosjekt.

Hovedkonklusjonen i vårt høringssvar 

Du kan lese hele høringssvaret til Sticos her. Hovedkonklusjonen i svaret vårt til Skattedirektoratet er:

 • Sticos er positive til endring i skatteforvaltningsforskriften § 8-15 første ledd og forskriftens 
  § 8-2-7, slik at teknologiske muligheter kan utnyttes for å effektivisere skatterapportering 
  og drift hos Skatteetaten. 

 • Sticos er usikre på om det er nok tid til å forenkle regelverk tilstrekkelig til at opplysningene 
  som skal rapporteres blir mindre tidkrevende, slik at formålet oppnås. 
  Det er viktig at det brukes nok tid til testing av de nye økonomisystemene til leverandørene og mottakssystemene til Skatteetaten, samt at det settes av god nok tid til kompetanseheving til brukerne av innleveringssystemene. Dette for å forhindre at skattyterne betaler feil skatt.

 • Sticos er bekymret for om forslaget i tilstrekkelig grad ivaretar skattyternes rettssikkerhet. 
  Det er blant annet viktig at skattyter har tilgang til alle opplysninger som sendes inn. 
  Det vil ikke være tilstrekkelig med en presentasjon av sentrale sumposter/nøkkeltall, spesielt 
  ikke for den skattepliktige som har ansvar for at alle rapporteringspliktige opplysninger er 
  riktig og fullstendig rapportert.

 • Sticos ser også noen utfordringer ved at Altinn ikke lenger skal være mellomledd for signering. Feilaktige valideringer eller feil i årsoppgjørsprogrammene kan hindre bruker fra å sende inn skattemeldingen i tide. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg faglig oppdatert med Sticos Kurs

Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for akkurat din bedrift. 

Les mer om Sticos Kurs
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x