ÅRSOPPGJØR


Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Oppgjøret omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, samt den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Årsoppgjør – avstemming og dokumentasjon

Dokumentasjon av balansen er en stor og viktig del av årsoppgjøret. Det er viktig med god kvalitet i dette arbeidet. Og husk at det kan være...
Årsoppgjør - varetelling Årsoppgjør - varetelling

Årsoppgjør - varetelling

Varetelling krever forberedelse og gode rutiner. Her får du noen tips til hva som er vesentlig å huske på i denne sammenheng. Det er også et...
På tide å planlegge årsoppgjøret På tide å planlegge årsoppgjøret

På tide å planlegge årsoppgjøret

God planlegging er en viktig del av årsoppgjørsprosessen. For å få et effektivt gjennomført årsoppgjør må du planlegge og kommunisere med...
Korona må omtales i regnskapet for 2020 Korona må omtales i regnskapet for 2020

Korona må omtales i regnskapet for 2020

Alle som leser regnskap for 2020 vil forvente at det gis opplysninger om hvordan koronapandemien har påvirket virksomheten. Mange må også ta...
12

TEMA