ÅRSOPPGJØR


Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og skattemelding i slutten av et regnskapsår. Oppgjøret omfatter både den regnskapsmessige siden som ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, samt den skattemessige siden som innebærer utarbeidelse og innlevering av skattemelding.

Korona må omtales i regnskapet for 2019 Korona må omtales i regnskapet for 2019

Korona må omtales i regnskapet for 2019

Konsekvensene av korona vil normalt ikke påvirke regnskapspostene ved årsavslutning. Styret har imidlertid en generell informasjonsplikt om...
Er du forberedt til årsoppgjøret? Er du forberedt til årsoppgjøret?

Er du forberedt til årsoppgjøret?

For å få en effektiv gjennomføring av årsoppgjørsprosessen må det planlegges. Det er mye du kan gjøre før årsskiftet for å spare deg for mange...
På tide å planlegge årsoppgjøret På tide å planlegge årsoppgjøret

På tide å planlegge årsoppgjøret

God planlegging er en viktig del av årsoppgjørsprosessen. Her får du tips til hvordan det kan gjøres.
12

TEMA