Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger ved koronavaksinering

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger ved koronavaksinering

Arbeidstaker som får fri i arbeidstiden for å ta koronavaksine, kan ha rett til sykepenger under fraværet dersom fraværet varer minst en arbeidsdag.

Synne Ekevold, rådgiver i Sticos

Loven gir ikke arbeidstaker rett til fri i arbeidstiden for å ta koronavaksine, eller for reisetid til og fra vaksinestedet. 

Men, det er ikke uvanlig at arbeidstaker innvilges rett til permisjon i flere tilfeller enn de som er fastsatt i lov. Slik permisjonsrett omtales ofte som velferdspermisjon. Det karakteristiske ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri når det er en viktig eller god grunn bak ønsket om permisjon. Ønske om fri i arbeidstiden for å ta koronavaksine er, av mange arbeidsgivere, vurdert til å være en slik viktig eller god grunn til å gi fri.

Arbeidsgiver bestemmer om arbeidstaker skal få fri

Det er arbeidsgiver som innenfor styringsrettens rammer bestemmer om arbeidstakeren skal få fri for å ta koronavaksine. Arbeidsgivers styringsrett innebærer, kort fortalt, at arbeidsgiver kan bestemme så langt ikke lov, avtale eller alminnelige saklighetskrav er til hinder for det.

Varierer om arbeidstaker har rett til lønn eller sykepenger under fraværet

Velferdspermisjon kan være med eller uten lønn, også dette kan arbeidsgiver bestemme innenfor styringsrettens rammer. 

Men her kom det, den 21. juni 2021, en viktig begrensning i arbeidsgivers adgang til å bestemme om fravær for å ta vaksinen skal kompenseres eller ikke. NAV har nemlig endret sitt rundskriv tilknyttet hvordan Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 3-1 om rett til sykepenger på grunn av covid-19 skal praktiseres. Det fremgår nå at: 

«Forskriften § 3-1 gir også rett til sykepenger dersom det er nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine. Arbeidstaker og arbeidsgiver forventes å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at arbeidstakere kan ta vaksine, uten at de må være mer borte fra arbeidet enn nødvendig.»

Det betyr at dersom arbeidstakeren får fri for å ta koronavaksine, og vaksineringen i det konkrete tilfelle påkrever minst en dags fravær, har arbeidstakeren rett til sykepenger under fraværet. Forutsetningen er at arbeidstakeren forøvrig oppfyller vilkårene for sykepenger.

Vanligvis er det arbeidsgiver som må dekke sykepengeutgiften i arbeidsgiverperioden (16 dager). Men per tiden er det gjort unntak for sykefravær som gjelder koronavirus. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller få refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona, eksempelvis dersom arbeidstakeren får bivirkninger av vaksinen og helsetilstanden dermed medfører at arbeidstakeren ikke får utført sitt arbeid. Refusjonsordningen gjelder foreløpig fram til og med 30. juni 2021, men mulig den blir forlenget. Forlengelse vil blant annet bli annonsert på NAV sine nettsider.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: