FAGSTOFF > HMS

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring? Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan være kompliserte, og om, - eventuelt når, man har rett på overtidsgodtgjøring vil bero på flere ting.

Motta aktuelle nyheter og relevant fagstoff om HR, HMS, personal og arbeidsrett.

MELD PÅ NYHETSBREV