FAGSTOFF > HMS

Er Norge verdensmestre i HMS? Er Norge verdensmestre i HMS?

Er Norge verdensmestre i HMS?

Vi er gode på HMS i Norge, men mange virksomheter oppfyller ikke kravene i HMS-lovgivningen.
Må din virksomhet ha en bedriftshelsetjeneste? Må din virksomhet ha en bedriftshelsetjeneste?

Må din virksomhet ha en bedriftshelsetjeneste?

Her er en oversikt over hvilke virksomheter som enten må ha bedriftshelsetjeneste internt eller som må knytte til seg en ekstern bedriftshelsetjeneste